Към новия сайт ⇒ Aytos.bg
Вход


ПОВЕЧЕ ПЪРВОЛАЦИ В ОБЩИНА АЙТОС ПРЕЗ НОВАТА УЧЕБНА ГОДИНА
08.09.2010
С Диню Динев – Директор на Дирекция „Образование, култура, вероизповедание, спорт и туризъм” в Община Айтос разговаряме за готовността на детските градини и училищата в община Айтос за новата учебна година.
- Г-н Динев, по-малко от седмица ни дели от старта на новата учебна година. Каква е готовността на общинските училища и детските градини за 15 септември?
- Готовността на детските градини и училищата за новата учебна година е много добра. Приключи записването на децата и учениците в учебните и детските заведения. Оптимистично начало е фактът, че паралелките, предвидени по план са запълнени, групите в детските градини също са запълнени, дори смея да кажа, че са препълнени.
- В тази връзка нека да посочим и цифри. Колко са общо учениците, колко ще са деветокласниците, първолаците, които ще се обучават и възпитават в общинските училища?
- Общият брой на учениците, по прогнозни данни, е 2 562-ма. Казвам прогнозни, защото цифрите са от проекта на Образец №1, който се приема като официален документ от училищата. Точният брой на учениците ще е ясен след окончателното приемане на този документ, а това ще се случи в края на м. септември или началото на м. октомври т.г. Първокласниците, които ще постъпят в нашите училища за учебната 2010/2011 година са 332-ма. Тази година те са с над 30-40 деца повече в сравнение с м.г. Прогнозата за деветокласниците е 110 ученика, а общият брой на децата в подготвителните групи към училищата ще е 84.
- Въпреки кризата и орязаните бюджети, през това лято ремонти имаше почти навсякъде. Ще приключат ли всички ремонтни дейности до 15 септември?
- Да, в почти всички учебни заведения се извършват ремонти, което е доказателство, че директорите успяват много отговорно да управляват делегираните бюджети и освен за заплати и издръжка на училищата, отделят средства и за ремонти. Подменят се дограми, прави се вътрешно боядисване, ремонтират се отоплителните инсталации, сервизните помещения и т.н. Радостно е, че ръководствата на училищата са добри стопани и всяка година се стремят да заделят повече средства, за да създадат възможно най-добрите условия за своите възпитаници. Сигурен съм, че на старта на учебната година, на 15 септември всички ремонти в училищата ще бъдат приключени. Що се отнася до детските градини, на всички е известно, че по различни общински проекти, те бяха реконструирани почти на сто процента. Въпреки това имаше строителни дейности, които бяхме планирали за това лято. Извършен беше ремонт на покрива на ЦДГ „Детелина” с. Тополица, ремонти имаше и в ЦДГ „Славейче” и ЦДГ в с. Пещерско, филиал на ЦДГ „Радост” – Айтос. В момента се работи за обновяване и осъвременяване на детските съоръжения в дворовете на детските градини в Айтос.
- Напоследък се много се говори за целодневно обучение на първокласниците. Има ли вече яснота по този въпрос?
- В тази връзка ще кажа, че все още няма официален нормативен документ от МОМН за задължителното целодневно обучение на първокласниците. Директорите имат нагласа и се опитват да създадат условия, там където такова обучение може да се осъществи. Но в част от учебните заведения на територията на общината, това за сега не може да стане, тъй като не навсякъде имаме изградена база за столово хранене.
- В друга част от училищата имаше столово хранене и през миналата година. Как ще бъде организирано то през тази учебна година и за кои от учениците е предназначено?
- Да, от миналата учебна година в общината има организирано столово хранене. Изградена беше кухня-майка в СОУ „Никола Вапцаров”. Храната, приготвена там се разнася до всички средищни училища на територията на общината. В столовото хранене са обхванати всички пътуващи ученици, които са на целодневна организация на обучение.
- Кой ще финансира столовото хранене на учениците?
- Средствата за целодневното обучение на учениците в средищните училища се осигуряват целево от държавата.
- Нека да поговорим и за другата новост, тиражирана от Министерството на образованието – обучението на 5-годишните в подготвителни класове и групи. Как стои този въпрос в община Айтос, дни преди началото на новата учебна година?
- Организацията за прибирането на 5-годишните деца в подготвителните групи и класове за сега е трудноосъществима. Тъй като в самото предложение на Министерството на образованието не са уточнени доста съществени моменти. По-конкретно – това обучение не е въведено със закон като нормативен акт и не задължава родителите да изпращат децата си в подготвителни класове и групи, което пък може да породи брожения сред тях. Другият съществен пропуск е свързан с необходимостта от извозването на децата под 7-годишна възраст от едно селище в друго с регламентиран превоз. Това също не е организирано с нормативен акт и не може да бъде осъществено съгласно сегашното законодателство. Има и други съществени моменти, които трябва да бъдат нормативно обосновани. Но ако Министерството въведе нормативна база и осигури финанси, което не е малък проблем за малки общини като Айтос, организацията за прибирането на всички 5-годишни деца в подготвителни групи и класове, ще е напълно възможно.
- Но сигурно имате впечатления, каква част от 5-годишните деца в община Айтос са прибрани в детските градини и подготвителните класове?
- Разбира се, имаме точната информация. В града почти всички 5-годишни са прибрани в детските градини. Те и без някакви конкретни изисквания, посещават детска градина. Друг е въпросът, че някои родители не работят или имат възрастен човек вкъщи и не се възползват от обучението в детските заведения, което в момента не е задължително. За сега задължително е обучението на 6-годишните, които са обхванати на сто процента. Редовно посещават детска градина и 5-годишните деца във всички села, където има създадена организация за обучение в полудневни и целодневни групи. Смея да кажа, че в момента 85-90% от 5-годишните са обхванати в това обучение. Единственият проблем са селата, където няма такива групи в детските градини.
- Има ли някакви нови моменти в тазгодишната подготовка за старта на учебната година и учебния процес?
- Някакви фрапиращи нови моменти за сега няма. Приемането на Закона беше отложено. Той може би ще въведе някакви по-сериозни промени в посоките, за които говорихме по-горе. Сега очакваме стартът – училищата и детските градини са обезпечени с кадри, смея да твърдя – и финансово. Така че това трябва да бъде отново една спокойна учебна година за всички учебни и детски заведения на територията на община Айтос.
- Говореше се за удължаване, за скъсяване на ваканции – има ли някакви инструкции по този повод?
- До този момент няма издадени никакви нормативни актове, които да определят промяна в учебното време и учебния план. Това, за сега са само коментари на заинтересованите страни – родители, учители, ученици.
- И съвсем накрая, кажете ни кога ще бъдат проведени традиционните срещи на кмета на Община Айтос с директорите на училищата и детските градини?
Да, тези срещи с кмета, преди старта на учебната година, са традиция за нашата община. Кметът кани директорите на среща, на която се обсъждат проблемите от изтеклата учебна година и перспективите за новата. Планираната среща с директорите на училищата е на 10 септември от 15,00 часа в кабинета на кмета, а срещата с директорите на детски градини ще е на 13 септември, също от 15,00 часа.
- Благодаря за този разговор, пожелавам Ви успешна учебна година!
- Благодаря. Нека всички заедно да си пожелаем наистина да е успешна – с по-малко проблеми и с повече оптимизъм, повече хубави неща в сферата на образованието.