Вход


Искате ли да знаете повече за община Айтос?

Община Айтос обхваща южните склонове на Източна Стара планина и долината на река Айтоска. Територията й е 402.866 кв. км. Има разнообразен релеф, климатът е умерено континентален и е с население 35 600 души. В състава й са включени град Айтос и 16 населени места.

През община Айтос преминават важни транспортни комуникации – железопътната линия София – Бургас, автомобилния път София – Бургас и автомобилния път от Южна България, през Айтоския проход за Шумен – Русе и Варна. 

 

АРХИТЕКТУРНО ЕТНОГРАФСКИ КОМПЛЕКС “ГЕНГЕР” - Айтос

 Едно неповторимо преживяване под чардаците на старите къщи… 

         Хотел, механа, кафене, музей, конферентна зала.

За резервации - тел.: 0558 261 58; 

администрация - тел.: 0558 261 57

 

  

НОВ ПРОЕКТ ЩЕ УЧИ МЛАДИТЕ НА ЕКОДОБРОВОЛЧЕСТВО!
[Целият текст на новината]
Част от базата на закритите училища в община Айтос вече се използва рационално. След като два спортни клуба – по борба и силов трибой се настаняват в ОУ „Любен Каравелов” и ще използват базата за спортна подготовка, втори живот беше вдъхнат и на опустялото Помощно училище „Д-р Петър Беров”. Негов стопанин става училището в съседство – ОУ „Атанас Манчев”. Така сградите на закритите училища, които от години стоят заключени, отново ще се изпълнят с детски глъч и смях.
[Целият текст на новината]
Само за два месеца, 168 безработни айтозлии намериха своята трудова реализация в община Айтос. Сключвайки с тях договори за заетост, Община Айтос като работодател им осигурява гарантирани доходи за срок от една година. Назначените на 8-часов работен ден общи работници и градинари са бенефициенти на Дирекция „Бюро по труда” – Айтос по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”, проект „Нов избор – развитие и реализация”, схема „Развитие”. Заплатите им са осигурени по Програмата, очаква се в скоро време те да бъдат актуализирани. Предстои да бъдат наети на работа още безработни от община Айтос със старта на схемата „Подкрепа за заетост” по ОП „Развитие на човешките ресурси”.
[Целият текст на новината]
Тук ще прочетете позицията на членовете на Временната комисия и решенията на Общинския съвет във връзка с доклада от проверките на земите от общинския поземлен фонд
[Целият текст на новината]
Чудите се що за въпрос е това, ли?! Веднага Ви отговаряме!
[Целият текст на новината]