:: Карта на сайта 
 
      АЙТОС - ДРЕВЕН И МЛАД Не на корупцията !    
       Обяви и търгове  
Община Айтос обявява конкурс по документи


Одобрен ПУП-ПРЗ


Търг с тайно наддаване чрез набиране на оферти за отдаване под наем за срок от 3 години на недвижим имот – частна общинска собственост, представляващ “Изкупвателен пункт за мляко”


Такса "куче “


Отдаване под аренда на училищни земеделски земи


Процедура за провеждане на търг


Конкурс за избор на независими лицензирани оценители и вещи лица за изготвяне на пазарни оценки


ОБЯВЛЕНИЕ ЗА КОНКУРС ЗА ДЛЪЖНОСТТА СЕКРЕТАР НА ОБЩИНА АЙТОС


З А П О В Е Д № РД-08-7 от 10.01. 2008 г.


ПРОТОКОЛ


1 |2 |3 |4 |5 |6 |7 |8 |9 |
•  ОБЩИНА АЙТОС - ВСИЧКИ ПРАВА ЗАПАЗЕНИ!