Вход


Новини и прессъобщения
Всички страници с новини
   1,  2,  3,  4,  5,  6,  7,  8,  9,  10, ..следваща страница

С Ъ О Б Щ Е Н И Е
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.31, ал.2, т.1 от Правилника за организацията и дейността на Общинския съвет и взаимодействието му с Общинската администрация на Община Айтос свиквам ЧЕТИРИДЕСЕТ И ТРЕТОТО ЗАСЕДАНИЕ на ОбС – Айтос на 27.11.2014 г. /четвъртък/ от 09.30 ч. в заседателната зала на Община Айтос при следния проект за
Д Н Е В Е Н Р Е Д :

[Целият текст на новината]
НЧ "Васил Левски 1869"
СОУ "Никола Вапцаров"
Военен клуб - Айтос
СОУ "Христо Ботев"
Община Айтос
ОРГАНИЗИРАТ БЛАГОТВОРИТЕЛЕН КОНЦЕРТ В ПОМОЩ НА ЦВЕТОМИР! НЕКА ПОКАЖЕМ, ЧЕ СМЕ ОБЩНОСТ И МОЖЕМ ДА ПОДКРЕПИМ ЕДИН ОТ НАС В ТРУДЕН МОМЕНТ! Благотворителният концерт ще се проведе на 26 ноември т.г. /сряда/ в салона на Читалището в Айтос от 17,30 часа.
Обръщаме се към всички танцови състави и групи, към всички граждани, фирми и институции на територията на община Айтос - БЪДЕТЕ СЪПРИЧАСТНИ! Да обединим усилията си и да дадем шанс на Цветомир!

[Целият текст на новината]
Община Айтос, Районен съд, Районна прокуратура, Адвокатурата, и Районно управление "Полиция" се включиха в дарителската кампания
[Целият текст на новината]
По нея се оттичат водите на потенциално опасен язовир
[Целият текст на новината]
П О К А Н А
На основание чл. 84 ал. 2 от Закона за публичните финанси и в изпълнение на Наредбата за условията и реда за съставяне на тригодишната бюджетна прогноза за местните дейности и за съставяне, приемане, изпълнение и отчитане на бюджета на общината чл. 24 ал.1 и ал.2,
Община Айтос ОБЯВЯВА

[Целият текст на новината]
О Б Я В А
18.11.2014
До заинтересованите лица и общественост На основание чл.95, ал. 1 от Закона за опазване на околната среда и чл. 4, ал. 2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (Наредба за ОВОС, ДВ, бр. 25/2003 г., изм. и доп.) „НАЦИОНАЛНА КОМПАНИЯ „ЖЕЛЕЗОПЪТНА ИНФРАСТРУКТУРА” гр. София, СО - район „Сердика”, бул. „Кн. Мария Луиза” № 110
СЪОБЩАВА

[Целият текст на новината]
Акцията е част от плана на Община Айтос за действия при зимни условия
[Целият текст на новината]
Хайде, да бъдем по-непримирими към подобни "дребни" престъпления срещу красотата около нас!
[Целият текст на новината]

   1,  2,  3,  4,  5,  6,  7,  8,  9,  10, ..следваща страница