Към новия сайт ⇒ Aytos.bg
Вход


Новини и прессъобщения
Всички страници с новини
   1,  2,  3,  4,  5,  6,  7,  8,  9,  10, ..следваща страница

О б я в а
13.12.2014
 По повод приключване на проект BG051PO001-5.2.12-0013-C0001 „Интеграция на младежи с увреждания чрез предоставяне на социална услуга „Защитено жилище” в община Айтос”...
[Целият текст на новината]
ПОКАНА
12.12.2014
за заключителна пресконференция
[Целият текст на новината]
С Ъ О Б Щ Е Н И Е
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.31, ал.2, т.1 от Правилника за организацията и дейността на Общинския съвет и взаимодействието му с Общинската администрация на Община Айтос свиквам ЧЕТИРИДЕСЕТ И ЧЕТВЪРТОТО ЗАСЕДАНИЕ на ОбС – Айтос на 18.12.2014 г. /четвъртък/ от 09.30 ч. в заседателната зала на Община Айтос при следния проект за
Д Н Е В Е Н  Р Е Д :
[Целият текст на новината]
СЪОБЩЕНИЕ
09.12.2014
Община Айтос УВЕДОМЯВА гражданите, че поради годишно приключване касите на общината ще работят с граждани до 12ч. на 29.12.2014г.
[Целият текст на новината]
Пълно единодушие в заседателната зала - един гласува "против" и един "въздържал се"
[Целият текст на новината]
В края на месец ноември айтозлии показаха изключителната си съпричастност със съдбата на Цветомир Димов. Общината, културните институции, художествените състави и училищата обединиха сили за голям благотворителен концерт в подкрепа на 35-годишния баща на две деца, който в сряда ще бъде опериран в болница "Св. Екатерина" в София. Над 5000 лева е сумата, която беше събрана на благотворителната акция. Цветомир и неговото семейство горещо благодарят на гражданите на Айтос за подкрепата.
[Целият текст на новината]
С Ъ О Б Щ Е Н И Е
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.31, ал.2, т.1 от Правилника за организацията и дейността на Общинския съвет и взаимодействието му с Общинската администрация на Община Айтос свиквам ЧЕТИРИДЕСЕТ И ТРЕТОТО ЗАСЕДАНИЕ на ОбС – Айтос на 27.11.2014 г. /четвъртък/ от 09.30 ч. в заседателната зала на Община Айтос при следния проект за
Д Н Е В Е Н Р Е Д :

[Целият текст на новината]

   1,  2,  3,  4,  5,  6,  7,  8,  9,  10, ..следваща страница