Вход


Новини и прессъобщения
Всички страници с новини
   1,  2,  3,  4,  5,  6,  7,  8,  9,  10, ..следваща страница

П О К А Н А
На основание чл. 84 ал. 2 от Закона за публичните финанси и в изпълнение на Наредбата за условията и реда за съставяне на тригодишната бюджетна прогноза за местните дейности и за съставяне, приемане, изпълнение и отчитане на бюджета на общината чл. 24 ал.1 и ал.2,
Община Айтос ОБЯВЯВА

[Целият текст на новината]
О Б Я В А
18.11.2014
До заинтересованите лица и общественост На основание чл.95, ал. 1 от Закона за опазване на околната среда и чл. 4, ал. 2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (Наредба за ОВОС, ДВ, бр. 25/2003 г., изм. и доп.) „НАЦИОНАЛНА КОМПАНИЯ „ЖЕЛЕЗОПЪТНА ИНФРАСТРУКТУРА” гр. София, СО - район „Сердика”, бул. „Кн. Мария Луиза” № 110
СЪОБЩАВА

[Целият текст на новината]
Акцията е част от плана на Община Айтос за действия при зимни условия
[Целият текст на новината]
Хайде, да бъдем по-непримирими към подобни "дребни" престъпления срещу красотата около нас!
[Целият текст на новината]
Интересът е към Параклиса-костница и паметника в градската градина
[Целият текст на новината]
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ НА БЧК-АЙТОС
А П Е Л към айтозлии
[Целият текст на новината]
С нов репертоар на съставите и страхотна динамика на сцената НЧ "Васил Левски 1869" - Айтос показа почит към създателите и амбиция да развива и надгражда традиционното читалищно дело
[Целият текст на новината]
Хайде, всички на Мотополигона - днес /2 ноември/, от 11.00 часа е голямото състезание!
[Целият текст на новината]

   1,  2,  3,  4,  5,  6,  7,  8,  9,  10, ..следваща страница