Към новия сайт ⇒ Aytos.bg
Вход


ЦУИГ
Услуги МДТ

УСЛУГИ „МЕСТНИ ДАНЪЦИ И ТАКСИ”

Справки за задължения за местни данъци: www.mestnidanaci.info

1. Удостоверение за данъчна оценка:

Необходими документи:

1. Молба – по образец.
Правно основание: Чл.17, 264 от Данъчно-осигурителния процесуален кодекс; чл.3,ал.1 от Приложение 2 на Закона за местните данъци и такси, чл.53, т.25 от Наредба № 1/2003г. на ОбС Айтос
Такса:
Обикновена услуга – 10 лв.
Бърза услуга – 20 лв.
Експресна услуга – 30 лв.
Срок:
Обикновена услуга – 10 дни
Бърза услуга – 5 дни
Експресна услуга – 1 ден


2. Удостоверение за наличие или липса на задължения МДТ: Необходими документи:
1. Искане – по образец.
Правно основание:
Чл. 115 от Закона за местните данъци и такси, чл.53, т.26 от Наредба № 1/2003г. на ОбС Айтос
Такса:
Обикновена услуга – 10 лв.
Бърза услуга – 20 лв.
Експресна услуга – 30 лв.
Срок:
Обикновена услуга – 10 дни
Бърза услуга – 5 дни
Експресна услуга – 1 ден


3. Удостоверение за Декларирани данни:
Необходими документи:
1. Искане – по образец.
Правно основание: Чл. 115 от Закона за местните данъци и такси, чл.53, т.27 от Наредба № 1/2003г. на ОбС Айтос
Такса:
Обикновена услуга – 5 лв.
Бърза услуга – 10 лв.
Експресна услуга – 15 лв. Срок:
Обикновена услуга – 10 дни
Бърза услуга – 5 дни
Експресна услуга – 1 ден


4. Удостоверение за платен данък наследство:
Необходими документи:
1. Искане – по образец.
Правно основание: Чл. 115 от Закона за местните данъци и такси, чл.53, т.28 от Наредба № 1/2003г. на ОбС Айтос
Такса:
Обикновена услуга – 5 лв.
Бърза услуга – 10 лв.
Експресна услуга – 15 лв.
Срок:
Обикновена услуга – 10 дни
Бърза услуга – 5 дни
Експресна услуга – 1 ден


5. Служебна бележка за МПС:
Необходими документи:
1. Искане – по образец.
Правно основание: Чл. 115 от Закона за местните данъци и такси, чл.53, т.29 от Наредба № 1/2003г. на ОбС Айтос
Такса:
Обикновена услуга – 5 лв.
Бърза услуга – 10 лв.
Експресна услуга – 15 лв.
Срок:
Обикновена услуга – 10 дни
Бърза услуга – 5 дни
Експресна услуга – 1 ден


6. Заверено копие от данъчна декларация:
Необходими документи:
1. Искане – по образец.
Правно основание: Чл. 115 от Закона за местните данъци и такси, чл.53, т.30 от Наредба № 1/2003г. на ОбС Айтос
Такса:
Обикновена услуга – 5 лв.
Бърза услуга – 10 лв.
Експресна услуга – 15 лв.
Срок:
Обикновена услуга – 10 дни
Бърза услуга – 5 дни
Експресна услуга – 1 ден


7. Справка за задължения към местния бюджет за минали години:
Необходими документи:
1. Искане – по образец.
Правно основание: Чл. 115 от Закона за местните данъци и такси, чл.53, т.31 от Наредба № 1/2003г. на ОбС Айтос
Такса:
Обикновена услуга – 5 лв.
Бърза услуга – 10 лв.
Експресна услуга – 15 лв.
Срок:
Обикновена услуга – 10 дни
Бърза услуга – 5 дни
Експресна услуга – 1 ден


Информация
»  Декларации
»  Банкова сметка, по която можете да платите задълженията си