Към новия сайт ⇒ Aytos.bg
Вход


Бюро обредни услуги
 Община Айтос - ОЦСЗУ, Бюро „Обредни услуги” Предоставя погребални услуги – ковчег, кръст, катафалка, ритуал в зала, изкопаване и зариване на нов или стар гроб, поставяне на надковчезни дъски, почистване на гробно място, изрязване на храсти, съгласно ценоразпис, утвърден с Решение на Общински съвет - Айтос.
 Задължително условие – съобщение за смърт от личния лекар и лична карта или смъртен акт, ако лицето е починало в болница или друго населено място.
ЗА КОНТАКТИ :
0895 762 150 – денонощно, Дежурен в Община Айтос
0894 405 793 – Завеждащ Бюро „Обредни услуги”
0894 405 795 - шофьор катафалка