Към новия сайт ⇒ Aytos.bg
Вход


СЪОБЩЕНИЕ ЗА ИНВЕСТИЦИОННО НАМЕРЕНИЕ
От ЗП Катерина Димитрова Кабакова – гр.Бургас, ж.к. „Лазур” бл.41, вх.3, ет.3

Уведомявам гражданите за инвестиционно намерение, а именно – изграждане на капково напояване на лозя, с обща площ от 78,54 дка върху имоти с номера: 109001, 112001, 113001, 114001, 115001, 114002, 114003, 150003, 150004, 132005, находящи се в м.”Могилата”, землище гр. Айтос, община Айтос, област Бургас.
 Телефон за връзка: 0889143353