Към новия сайт ⇒ Aytos.bg
Вход


Коледарски празник 2014
С Т А Т У Т
На 17.12.2021 година от 13.00 часа на сцената на площада в град Айтос/при лошо време на сцената на НЧ”Васил Левски- 1869”гр.Айтос/ ще се проведе фолклорно надпяване, посветено на Коледните и Сурвакарски празници.
 Празникът е включен в културния календар на изявите в Община Айтос.
 Целта му е да съхрани за поколенията стародавните народни традиции, да обнови и обогати националното ни танцово и песенно културно наследство.
ОРГАНИЗАЦИЯ НА ПРАЗНИКА
 Организатори на празника са Община Айтос и читалище „Васил Левски-1869”гр.Айтос.
 Организационен екип съставя предварителна програма за участие на представителни обредни групи от учебните заведения и читалищните състави при Община Айтос. Определя реда за явяване на групите, който е задължителен за всички участници.
 Заявки за участие ще се приемат до 12.12.2021 година в Отдел„Култура,Образование,Вероизповедание,Здравеопазване и спорт ”, както на хартия или на е-mail sohia.ch@abv.bg Допълнителна информация на тел.: 2-20-30, 2-27-23. РЕГЛАМЕНТ ЗА УЧАСТИЕ
А. Обредни групи – изпълняват две песни, благословия и фрагменти от ритуала Бъдни вечер, Коледуване, Сурвакари – до 15 минути.
Б. Певчески групи – изпълняват две песни и благословия до 10 минути.
Участниците ще се състезават в три възрастови групи – начален, среден и горен курс.
Необходимо е да се обърне внимание на традиционната форма на изпълнение, като според жанра са подбрани и изпълнителите – желателно е песните да не са включени в задължителната програма в учебниците по музика. Предвидени са следните конкурси:
А. Най-автентичен обреден хляб
Б. Най-автентична сурвачка
Сурвачките и обредните хлябове се представят най-късно в читалището до 10.00ч. на 17.12.2014.с надписан етикет, от който е видно-училището, читалището,името на участника и от кой клас е и населеното място.
Журито на празниците, състоящо се от специалисти – музиковеди, хореографи ще присъди наградите.
В двете категории: обредни и певчески групи ще бъдат присъдени първи, втори и трети места, придружени с парични награди. Паричните награди се присъждат и за конкурсите-обреден хляб и автентична сурвачка.
Наградите са осигурени от община Айтос.
Всички групи ще получат дипломи за участие в празниците. ЖЕЛАЕМ УСПЕХ НА УЧАСТНИЦИТЕ!
ОТ ОРГАНИЗАТОРИТЕ