Към новия сайт ⇒ Aytos.bg
Вход


Общински съвет  »  Решения
Решения мандат 2011-2015

Решения от протокол № 1 от 07.11.2021 г.

Решения от протокол № 2 от 29.11.2021 г.

Решения от протокол № 3 от 21.12.2021 г.

Решения от протокол № 4 от 30.01.2022 г.

Решения от протокол № 5 от 20.02.2022 г.

Решения от протокол № 6 от 21.03.2022 г.

Решения от протокол № 7 от 26.04.2022 г.

Решения от протокол № 8 от 29.05.2021 г.

Решения от протокол № 9 от 27.06.2021 г.

Решения от протокол №10 от 26.07.2021 г.

Решения от протокол №11 от 17.08.2021 г.

Решения от протокол №12 от 20.09.2021 г.

Решения от протокол №13 от 19.10.2021 г.

Решения от протокол №14 от 23.11.2021 г.

Решения от протокол №15 от 18.12.2021 г.

Решения от протокол №16 от 20.01.2022 г.

Решения от протокол №17 от 27.02.2022 г.

Решения от протокол №18 от 27.03.2022 г. 

Решения от протокол №19 от 25.04.2022 г.

Решения от протокол №20 от 29.05.2013 г.

Решения от протокол №21 от 20.06.2021 г.

Решения от протокол №22 от 24.07.2021 г.

Решения от протокол №23 от 22.08.2021 г.

Решения от протокол №24 от 25.09.2021 г.

Решения от протокол №25 от 09.10.2021 г.

Решения от протокол №26 от 25.10.2021 г.

Решения от протокол №27 от 25.11.2021 г.

Решения от протокол №28 от 28.11.2021 г.

Решения от протокол №29 от 13.12.2021 г.

Решения от протокол №30 от 28.01.2022 г.

Решения от протокол №31 от 20.02.2022 г.

Решения от протокол №32 от 05.03.2022 г.

Решения от протокол №33 от 20.03.2022 г.

Решения от протокол №34 от 26.03.2022 г.

Решения от протокол №35 от 30.04.2022 г.

Решения от протокол №36 от 22.05.2021 г.

Решения от протокол №37 от 06.06.2021 г.

Решения от протокол №38 от 26.06.2021 г.

Решения от протокол №39 от 30.07.2021 г.

Решения от протокол №40 от 26.08.2021 г.

Решения от протокол №41 от 30.09.2014г.

Решения от протокол №42 от 30.10.2021 г.

Решения от протокол №43 от 27.11.2021 г.