Към новия сайт ⇒ Aytos.bg
Вход


Славееви нощи 2014
 Фолклорните празници “СЛАВЕЕВИ НОЩИ” имат за цел да продължат традициите на фолклорната песен, да стимулират интереса и любовта към националното ни музикално-певческо богатство. Утвърждават приемствеността между поколенията в усвояването на фолклорната култура като изключително важен момент от националната ни култура.

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ИНИЦИАТИВНИЯ КОМИТЕТ – ВАСИЛ ЕДРЕВ КМЕТ НА ОБЩИНА АЙТОС

СТАТУТ ЗА УЧАСТИЕ И ПРОГРАМА НА ПРАЗНИЦИТЕ.

Списък на участниците на 07 юни 2014 г.
Списък на участниците на 08 юни 2014 г.