Вход


Община Айтос - новини
 Младежи от Айтос и Бургас почистиха екозоните около Бургаските езера.
[Целият текст на новината]
Дневен ред на 39-тото заседание
[Целият текст на новината]
ПОКАНА
02.07.2014
за участие в КРЪГЛА МАСА
за заключително обществено обсъждане
за съгласуване с всички заинтересовани страни на ПРОЕКТ НА ОБЩИНСКИ ПЛАН ЗА РАЗВИТИЕ
НА ОБЩИНА АЙТОС ЗА ПЕРИОДА 2014-2020 г.

[Целият текст на новината]