Обществена поръчка за „Доставка на готова храна за болни по диети за нуждите на „МБАЛ-Айтос” ЕООД”