:: Карта на сайта 
 
      АЙТОС - ДРЕВЕН И МЛАД Не на корупцията !    
       Обяви и търгове  
Национално състезание по Гражданско образование


Национално състезание по Гражданско образование
Краен срок: Училищен кръг - до 25.03.2022 г.
Националното състезание по Гражданско образование се организира от Министерството на образованието и науката (МОН), съвместно с Регионалните инспекторати по образованието (РИО), висши и средни училища.
До участие в Националното състезание се допускат всички подготвили проект ученици, разделени в три възрастови групи: I - IV; V- VIII; IX - ХІІ клас.
Финансовите средства за дейностите по организирането и провеждането на състезанието за училищния кръг, както и за командировка на участниците и ръководителите за заключителния кръг се осигуряват от: училища, общини, министерства, юридически лица с нестопанска цел и др.
1. Училищен кръг (до 25. 03. 2007 г.)
Провежда се по преценка на съответното училище за всеки желаещ ученик или колектив.
Подготвените проекти се оформят в обем до 12 стандартни страници.
2. Национален кръг (5. и 6. 05. 2007 г.):
Първи етап
До заключителния кръг се допускат класиралите се на първите 40 (четиридесет) места за всяка възрастова група.
Втори етап - заключителен кръг (5. и 6. 05. 2007 г.):
- Участниците от I-IV и 5-8 класове защитават представените проекти, изработени на училищния кръг. - Участниците от групата на 9-12 класове аргументират гражданска позиция по типичен случай (казус). Случаите се подготвят от Националната комисия.
•  ОБЩИНА АЙТОС - ВСИЧКИ ПРАВА ЗАПАЗЕНИ!