:: Карта на сайта 
 
      АЙТОС - ДРЕВЕН И МЛАД Не на корупцията !    
       Обяви и търгове  
Националeн конкурс за учители


Националeн конкурс за учители “ДОБРИ ПЕДАГОГИЧЕСКИ ПРАКТИКИ ПО СЪВРЕМЕННО СЕКСУАЛНО И РЕПРОДУКТИВНО ЗДРАВНО ОБРАЗОВАНИЕ”
Краен срок: 15 юли 2007 г.
Националният конкурс се обявява от МОН, МЗ и Фонда на ООН за население в рамките на проект BUL1R205/303 “Подобряване на сексуалното и репродуктивното здраве на младите хора в България”.
Конкурсът се обявява в 4 категории, както следва: І категория: 5-8 клас в рамките на ЗП, ЗИП, СИП; ІІ категория: 5-8 клас в рамките на извънкласни и извънучилищни дейности; ІІІ категория: 9-12 клас в рамките на ЗП, ЗИП, СИП; ІV категория: 9-12 клас в рамките на извънкласни и извънучилищни дейности.
Най-добрите материали във всяка от категориите в конкурса ще бъдат наградени, както следва: a. Първа награда - 350 лв.; b. Втора награда - 250 лв.; c. Трета награда - 150 лв.
Ще бъдат определени и поощрителни награди на разработки, класирани от 4-о до 10-о място. Победителите и подгласниците в четирите категории на конкурса ще участват в национална среща на учителите, които работят в сферата на сексуалното и репродуктивното здравно образование.
Комисията по оценяването ще подбере част от материалите, за публикуване в сборник.
До конкурса се допускат всички учители от страната, които желаят да споделят своя педагогически опит от работата си в областта на съвременното СЕКСУАЛНО И РЕПРОДУКТИВНО ЗДРАВНО ОБРАЗОВАНИЕ. Участието в конкурса може да бъде индивидуално или групово. Конкурсните материали трябва да представят и описват реално постигнати резултати и добри практики в сферата на съвременното сексуално и репродуктивно здравно образование чрез обучението по отделни предмети или група предмети в рамките на ЗП, ЗИП, СИП, а така също и чрез различни извънкласни и извънучилищни дейности.
Материалите (в обем до 10 стандартни страници, без приложенията) трябва да бъдат изпратени задължително на електронен адрес и на хартиен носител, както следва:
На електронен адрес: bul@unfpa.org, stoyanova@unfpa.org
На хартиен носител - на адрес: 1040 София, ул. “Хан Крум” 25, ФНООН,
За конкурса по СЪВРЕМЕННО СЕКСУАЛНО И РЕПРОДУКТИВНО ЗДРАВНО ОБРАЗОВАНИЕ•  ОБЩИНА АЙТОС - ВСИЧКИ ПРАВА ЗАПАЗЕНИ!