:: Карта на сайта 
 
      АЙТОС - ДРЕВЕН И МЛАД Не на корупцията !    
       Обяви и търгове  
Национален литературен конкурс „Петя Дубарова”


Национален литературен конкурс „Петя Дубарова” за художествена литература
Краен срок: 31 март 2007 г.
Националният литературен конкурс „Петя Дубарова” за художествена литература включва два раздела:
Поезия - до пет /5/ стихотворения /или цикъл стихотворения/.
Проза - до три /3/ разказа.
Право на участие имат младежи и девойки от гимназиална училищна степен /9 - 12 клас/.
Конкурсът е анонимен. Необходимо е всеки един от участниците да постави в отделен плик своите данни: име, презиме, фамилия, адрес, ЕГН, училище, в което учи, и телефон за връзка. Пликът с данните и координатите на участващия трябва да бъде запечатан и сложен в по-големия плик с творбите.
Текстовете да се изпращат напечатани в четири /4/ екземпляра на адрес:
гр. Бургас - 8000
ул. „Гладстон” 68
Дом музей „Петя Дубарова”
За Националния литературен конкурс „Петя Дубарова”
Творбите за участие в конкурса да не са публикувани. Крайният срок за изпращане е 31 март 2007 г.
Телефон за справки: 056/ 81-41-10
•  ОБЩИНА АЙТОС - ВСИЧКИ ПРАВА ЗАПАЗЕНИ!