:: Карта на сайта 
 
      АЙТОС - ДРЕВЕН И МЛАД Не на корупцията !    
       Обяви и търгове  
ЛИТЕРАТУРНИ КОНКУРСИ


ЛИТЕРАТУРНИ КОНКУРСИ
Национален литературен конкурс “Тунджанска пролет” за автори от цялата страна
Краен срок: 31 март 2007 г.
Община “Тунджа” и Дружеството на СБП в Ямбол обявяват Национален литературен конкурс “Тунджанска пролет”. Конкурсът е за написване на нови литературни творби в две жанрови категории:
- за разказ и
- за цикъл (до четири) стихотворения на свободна тема.
В конкурса могат да участват автори от цялата страна на възраст до 35 години.
Участниците могат да представят творби и в двете категории с по едно произведение (разказ, цикъл стихове). Разказите трябва да бъдат с обем до 10 стандартни машинописни страници (по 1800 знака). Произведенията се представят за участие в конкурса на хартиен носител (в машинопис или компютърна разпечатка).
Краен срок за представяне на творбите - 31 март 2007 година (важи датата на пощенското клеймо) на адрес:
8600 Ямбол
пл. “Освобождение” № 1
Общинска администрация “Тунджа”, стая 203, за конкурса.
За повече информация: 046/66 15 81.

35-и Национален конкурс за дебютна литература "Южна пролет"
Краен срок: 6 април 2007 г.
За участие в конкурса се приемат първи книги на автори до 40 години в жанровете:
- Поезия (стихосбирки, поеми);
- Проза (разкази, повести, романи);
- Литературна критика и литературна история.
Във всеки жанр ще бъдат присъдени три награди: звание „Лауреат”, бронзова статуетка „Пегас” и парична сума в размер на 1000 лв.
От 2004 г. Община Хасково връчва и награда на името на първия български книгоиздател Александър Паскалев в размер на 1000 лв. за цялостно творчество в областта на литературата и изкуството.
Ще бъдат връчени и други поощрителни награди.
Книгите за конкурса, издадени до 30.03.2022 г. включително, е необходимо да бъдат изпратени в четири екземпляра най-късно до 06.04.2022 г. на адрес:
гр. Хасково 6300
Община Хасково
Пл. Общински 1
Дирекция „Социални дейности”
За Национален литературен конкурс за дебютна литература „Южна пролет”
•  ОБЩИНА АЙТОС - ВСИЧКИ ПРАВА ЗАПАЗЕНИ!