:: Карта на сайта 
 
      АЙТОС - ДРЕВЕН И МЛАД Не на корупцията !    
       Обяви и търгове  
„КДС – Айтос” ЕООД – град Айтос


„КДС – Айтос” ЕООД – град Айтос
Обява
На основание чл.61, ал.1, т.2 от НУРОУПСОЧКТД и Решение на Общински съвет – Айтос, от 29.03.2022 г. „КДС-Айтос” ЕООД гр. Айтос открива процедура за провеждане на търг с тайно наддаване чрез набиране на оферти за продажба на специален автомобил „Мерцедес 1722” – бетон- помпа, с височина на стрелата 26 метра.
Търгът ще се проведе на 18.04.2022 г., от 10,00 часа в сградата на „КДС-Айтос”ЕООД, гр. Айтос, пл. „Пазарен №2 за продажбата на специален автомобил бетон-помпа, марка „Мерцедес 1722”, с регистрационен номер А 1773 ВВ при следните условия:
- Начална тръжна цена, определена от лицензиран оценител – 55 100 лв, без ДДС.
- Депозит за участие –парична вноска в размер на 10% от началната тръжна цена се внася до последния работен ден, предхождащ търга по банкова сметка BG 83 BFTB 76301059698673 „Булбанк”АД – клон Айтос BIG BFTBBGSF.
- Тръжната документация на цена 40 лв, без ДДС се получава от счетоводството на дружеството – гр. Айтос, пл. „Пазарен” №2, ет.4, до два работни дни преди датата на търга.
- Документи за участие се подават до последния работен ден, предхождащ търга, в счетоводството на дружеството.
- Начин на плащане – достигнатата при търга цена се внася в 7 дневен срок от връчването на протокола
- Оглед на автомобила – в дните от 04.04.07 г. до 16.04.07 г.
Евентуален повторен търг – на 27.04.2022 г, от 10,00 ч в сградата на „КДС-Айтос”ЕООД, при същите условия.
Управител:/п/ Атанас Атанасов
•  ОБЩИНА АЙТОС - ВСИЧКИ ПРАВА ЗАПАЗЕНИ!