:: Карта на сайта 
 
      АЙТОС - ДРЕВЕН И МЛАД Не на корупцията !    
       Обяви и търгове  
Определят броя и състава на СИК


ОБЩИНА АЙТОС
ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ

гр. Айтос 8500
ул.”Цар Освободител” № 3
КМЕТ: тел. (0558) 2-26-65, 2-34-50
E-mail: aetos@infotel.bg Факс: (0558) 2 -21-33
Телекс: 83624


ДО
УПЪЛНОМОЩЕНИТЕ
ПРЕДСТАВИТЕЛИ НА:
КОАЛИЦИЯ ЗА БЪЛГАРИЯ
Н Д С В
Д П С
КОАЛИЦИЯ “АТАКА”
КОАЛИЦИЯ О Д С
Д С Б
КОАЛИЦИЯ Б Н С

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

На основание чл. 15, ал.1 от Закона за избор на членове на Европейския парламент от Република България и решение № 18 /23.03.07 г. на ЦИКЕП насрочвам на 10.04.2022 г. /вторник/ от 17.30 часа в кабинета на Кмета на общината консултации с упълномощените представители на парламентарно представените партии и коалиции за определяне броя и съставите на Секционните избирателни комисии /СИК/.
М О Л Я, да бъдат представени оригинали на пълномощни от централните ръководства на партиите и коалициите, както и писмени предложения за състав на СИК и списък на лицата, които ще заместват.
Предложенията трябва да съдържат следните данни: име, длъжност в комисията, ЕГН, образование, специалност, телефон за връзка и партия или коалиция, която го посочва.

ПРИЛОЖЕНИЕ: Решение№ 18/23.03.07 г. на ЦИКЕП
Заповед на кмета на Общината № РД-08-105/22.03.07 г.К М Е Т:./п/ ЕВГЕНИ ВРАБЧЕВ
•  ОБЩИНА АЙТОС - ВСИЧКИ ПРАВА ЗАПАЗЕНИ!