:: Карта на сайта 
 
      АЙТОС - ДРЕВЕН И МЛАД Не на корупцията !    
       Обяви и търгове  
Обява


ОБЩИНА АЙТОС открива процедура за провеждане на търг с тайно наддаване за отдаване под наем за срок от 5 години на търговска сграда на площ 340кв.м., находяща се в кв.3а, УПИ V по плана на гр. Айтос. Имота се отдава за ползване като склад за строителни материали.
Начална тръжна цена – 350.00.лв./Триста и петдесет лева/ без ДДС месечен наем
Депозит за участие – 10 000.00лв./Десет хиляди лева/.
Тръжна документация на стойност 60.00лв./Шестдесет лева/ с ДДС може да се закупи от ЦУИГ на Общината.
Търгът ще се проведе на 23.10.2007г. от 10.00ч. в стая №22 на Общината.
Заявления за участие се приемат до 16.00ч. на 22.10.2021 в ЦУИГ на Общината.
Допълнителна информация на тел.: 0558/ 23440 или в ЦУИГ на Общината


•  ОБЩИНА АЙТОС - ВСИЧКИ ПРАВА ЗАПАЗЕНИ!