:: Карта на сайта 
 
      АЙТОС - ДРЕВЕН И МЛАД Не на корупцията !    
       Обяви и търгове  
О Б Я В АНа основание чл. 44 , ал. 2 от ЗМСМА , Заповед № РД-10-164 / 04.10.2021 г. на Областен Управител – гр. Бургас бе издадена заповед № РД-08-164/04.10.2007 г. на ВрИД Кмет на Община Айтос във връзка с усложнената епизоотична обстановка в Европейската част на Република Турция по отношение на заболяване шап по чифтокопитните животни.
Предупреждават се собствениците на животновъдните обекти да спазват строг пропусквателен режим , да се поправят оградите , да се засили охраната , да се поставят тави пред входовете за дезинфекция на обувките , да се заредят дезинфекционните площадки. Забраняват се пазарите , тържищата и събирането на възприемчивите животни на едно място.
При съмнение за шап незабавно да се информира Общинска ветеринарна служба на тел. 2 59 76 , или лекуващите лекари по места.


•  ОБЩИНА АЙТОС - ВСИЧКИ ПРАВА ЗАПАЗЕНИ!