:: Карта на сайта 
 
      АЙТОС - ДРЕВЕН И МЛАД Не на корупцията !    
       Обяви и търгове  
О Б Я В А


ОБЩИНА АЙТОС открива процедура за провеждане на търг с тайно наддаване за продажба на УПИ ІХ в кв.8 по плана на с. Малка поляна, предназначен за индивидуално жилищно строителство.
Начална тръжна цена – 5380.00.лв./Пет хиляди триста и осемдесет лева/ без ДДС
Депозит за участие – 1 000.00лв./Хиляда лева/
Тръжна документация на стойност 60.00лв./Шестдесет лева/ с ДДС може да се закупи от ЦУИГ на Общината.
Търгът ще се проведе на 31.10.2007г. от 10.30ч. в стая №22 на Общината.
Заявления за участие се приемат до 16.00ч. на 30.10.2007г в ЦУИГ на Общината.
Допълнителна информация на тел.: 0558/ 23440 или в ЦУИГ на Общината


•  ОБЩИНА АЙТОС - ВСИЧКИ ПРАВА ЗАПАЗЕНИ!