:: Карта на сайта 
 
      АЙТОС - ДРЕВЕН И МЛАД Не на корупцията !    
       Обяви и търгове  
Превантивни мерки


В община Айтос има сформирани две оперативни групи за действие при евентуалното възникване на огнище на птичи грип. Съвместно с епизоотичната комисия е изготвен оперативен план за действие. Във връзка с този план групите са инструктирани как да реагират. Общината е осигурила защитни облекла – гащеризон, очила, ръкавици и маски.
Продължават проверките на РВЛ и Община Айтос в частните дворове и птицевъдните ферми. Няма установени нарушения.
Ако гражданите намерят мъртви птици трябва незабавно да сигнализират на тел. 2-23-12 в РВЛ – Айтос или да информират кметовете на населени места в общината.


•  ОБЩИНА АЙТОС - ВСИЧКИ ПРАВА ЗАПАЗЕНИ!