:: Карта на сайта 
 
      АЙТОС - ДРЕВЕН И МЛАД Не на корупцията !    
       Обяви и търгове  
Къде и кога да платим дължимите данъци и такси?


ОБЩИНА АЙТОС
ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ
Съобщение
Общинска администрация – Айтос съобщава на данъчно задължените лица по Закона за местните данъци и такси, че от 01.03.2022 г. започна събирането на данъците и таксите по ЗМДТ /данък сгради, такса битови отпадъци и данък върху превозните средства/.
За 2006 г. първата вноска за данъка върху недвижимите имоти, данъка върху превозните средства и такса битови отпадъци се внася в срок от 1 март до 30 април.
На предплатилите за цялата година в тези срокове се прави отстъпка от 5%.
Отдел „Местни данъци и такси” в гр. Айтос /бившата Данъчна служба/ работи с граждани всеки ден от 9,00 часа до 12,30 часа и от 13,00 ч до 17,30 ч.
Дължимите данъци и такса битови отпадъци от селата могат да се платят в Айтос и в кметствата при следния график:
с. Съдиево – през седмица в петък /10 и 24 март и 07 и 21 април/ от 8,30 ч.до 17,00 ч.
с. Дрянковец – през седмица в понеделник /13 и 27 март и 10 и 24 април/ от 8,30 ч. до 15,00 ч.
с. Черна могила – веднъж в месеца- четвъртък /23 март и 20 април/ от 8,30 ч до 12,00 ч.
с. Мъглен – всеки ден от 8,30 ч до 12,00 ч и от 13,00 ч до 17,00 ч.
с. Пещерско - всеки ден от 8,30 ч до 12,00 ч и от 13,00 ч до 17,00 ч.
с. Лясково – веднъж в месеца – четвъртък /09 март и 13 април/ от 8,00 ч до 12,00 ч.
с. Зетево – веднъж в месеца -петък /10 март и 14 април/ от 8,00 ч до 12,00 ч.
с. Карагеоргиево – всеки понеделник и вторник от 8,00 ч. до 17,00 ч.
с. Тополица – всеки понеделник от 8,00 ч. до 17,00 ч.
с. Черноград – всеки вторник от 13,00 ч до 17,00 ч.
с. Раклиново – през седмица в сряда - 15 и 29 март и 12 и 26 април от 8,00 ч до 12,00 ч
с. Пирне – 14 и 15 март и 19 април от 8,00 ч до 12,00 ч.
с. Караново – всеки ден от 8,30 ч до 12,00 ч и от 13,00 ч до 17,00 ч.
с. Чукарка – всеки вторник от 8,00 ч до 12,00 ч.
с. Малка поляна – през седмица в сряда – 08. и 22 март и 05 и 19 април от 8,00 ч до 12,00 ч.
с. Поляново – веднъж в месеца – 23 март и 26 април от 8,00 ч до 12,00 ч.
Кмет:/п/ Евгени Врабчев
•  ОБЩИНА АЙТОС - ВСИЧКИ ПРАВА ЗАПАЗЕНИ!