:: Карта на сайта 
 
      АЙТОС - ДРЕВЕН И МЛАД Не на корупцията !    
       Обяви и търгове  
Обществено обсъждане в с. Черна могила


Община Айтос
Общинска администрация
Кани жителите на с. Черна могила на 14.11. 2006 г. /вторник/, от 18,00 часа в салона на читалището в селото, където ще се проведе ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ по реда на чл. 121, ал. 1 по ЗУТ, във връзка с промяна предназначението на част от УПИ VІІІ, кв. 16, по плана на с. Черна могила, и отреждането му за трафопост.
Кмет на Община Айтос:/п/ Евгени Врабчев•  ОБЩИНА АЙТОС - ВСИЧКИ ПРАВА ЗАПАЗЕНИ!