:: Карта на сайта 
 
      АЙТОС - ДРЕВЕН И МЛАД Не на корупцията !    
       Обяви и търгове  
Важно за производителите на краве мляко!


Всички производители на краве мляко, които ще кандидатстват за индивидуална млечна квота 2007 г.-2008 г. трябва да подадат в Общинска служба „Земеделие и гори” – Айтос, до 15 януари 2007 г., заявление, придружено със заверено от РВМС извлечение от регистъра на животновъдните обекти с броя на млечните крави в стопанството и номерата на ушните им марки, както и декларация по чл. 20 от Наредба №6.
Общинска служба „Земеделие и гори” – Айтос

•  ОБЩИНА АЙТОС - ВСИЧКИ ПРАВА ЗАПАЗЕНИ!