:: Карта на сайта 
 
      АЙТОС - ДРЕВЕН И МЛАД Не на корупцията !    
       Обяви и търгове  
Конкурс за инициативи


ФРГИ обявява Конкурс за инициативи
Краен срок: 1 февруари 2007 г.
Фондация “Работилница за граждански инициативи” (ФРГИ) обявява конкурс за инициативи, които решават конкретни проблеми на хората от дадено село, квартал или град. Няма ограничениe каква е идеята, стига тя да бъде важна за местните хора. Инициативите трябва да са на стойност до 3500 лв. и да се осъществяват за период от 3 до 9 месеца. Те трябва да започват не по-рано от 15 март 2007 г.
Могат да кандидатстват групи от граждани, настоятелства, клубове, читалища, сдружения, фондации или други граждански структури. Не могат да кандидатстват фирми и индивидуални граждани.
Няма да бъдат финансирани: разходи за операции, лечение и други подобни; индивидуални стипендии; хуманитарни помощи от типа на раздаване на храна, дрехи, лекарства и т.н.; международни пътувания; бизнес дейности.
За участие в конкурса трябва да изпратите във ФРГИ: 1. описание на идеята - до 1 страница; 2. описание на организацията/гражданската група - до 1 страница
Двата документа трябва да бъдат получени на адрес konkurs@wcif-bg.org най-късно до 17:00 часа на 1 февруари 2007.
Описанието на идеята трябва да отговаря на следните въпроси: Какъв е проблемът? Как ще го решите? Какво ще се промени след вашите действия? Какво ви е необходимо, за да направите всичко това?
Описанието на организацията/групата трябва да отговаря на следните въпроси: Какво е името на вашата организация/група? Кога е създадена? Какви са вашите дейности? Откъде намирате пари, за да осъществявате тези дейности? Колко човека сте? Как да се свържем с вас?
ФРГИ няма да дава допълнителни указания и консултации. Имате пълната свобода да измислите своята идея и да я представите по най-добрия начин.
За най-добри ще бъдат смятани инициативи, които: решават конкретни проблеми на местните хора; предлагат нетрадиционни решения; са реалистични и прагматични; могат да предизвикат обществено внимание; могат да убедят частни дарители (физически и юридически лица) да ги финансират.
•  ОБЩИНА АЙТОС - ВСИЧКИ ПРАВА ЗАПАЗЕНИ!