:: Карта на сайта 
 
      АЙТОС - ДРЕВЕН И МЛАД Не на корупцията !    
       Обяви и търгове  
НОВО: Конкурс за набиране на участници в КРАТЪК ОБУЧИТЕЛЕН КУРС ПО ЛИДЕРСТВО ЗА ЖЕНИ


НОВО: Конкурс за набиране на участници в КРАТЪК ОБУЧИТЕЛЕН КУРС ПО ЛИДЕРСТВО ЗА ЖЕНИ
Краен срок: 20 февруари 2007 г.
Обучението има за цел да насърчи участието на жените в обществено-политическия живот, управлението и вземането на решения в Югоизточна България. Учебната програма ще обхване теми от областта на конституционната демокрация и човешките права, международни инструменти за защита правата на жените и тяхното прилагане, политика на равни възможности на половете в ЕС, местно самоуправление и регионално развитие, общински бюджет, политически живот и избирателна система, развитие на лидерски и комуникационни умения, умения за публична реч и др. Проблематиката ще бъде представена от водещи български лектори, изследователи и практици.
Курсът ще се проведе в Бургас в 2 двудневни обучителни сесии през м.март и април. На курсистите ще бъдат осигурени храна и нощувки.
Профил на участничките: жени, ангажирани в неправителствения сектор, политическите партии, публичния сектор, бизнеса, медиите, науката и др., които желаят да напреднат в политическото/общественото или професионалното си развитие и кариера и да заемат по-високо място в организационната йерархия.
Ще бъдат определени 25 участнички в обучението. Изисквания към кандидатките:
- да живеят в Югоизточен район за планиране - областите Бургас, Сливен и Ямбол;
- да участват активно в обществено-политическия и икономическия живот на своето населено място;
- да имат възможност да участват и в двата етапа на обучението.
С предимство ще се ползват представителки на етнически малцинства и жени от по-малки градове и селски райони.
Кандидатките следва да изпратят най-късно до 20 февруари 2007 г. попълнен формуляр за участие.
Обучението се организира в изпълнение на проект “Насърчаване участието на жените в управлението и местното развитие в Югоизточен район за планиране” с подкрепата на програма ФАР - Развитие на гражданското общество. Партньор по проекта е Черноморска асоциация на жените -2000.
За повече информация:
Тел: 056/820026, 0899145652 - БСНГИ, Даниела Божинова, директор проект
Формуляр за участие на тел. 2-35-27 – Айтос.
•  ОБЩИНА АЙТОС - ВСИЧКИ ПРАВА ЗАПАЗЕНИ!