:: Карта на сайта 
 
      АЙТОС - ДРЕВЕН И МЛАД Не на корупцията !    
       Актуално                                         Видяна 360 пъти  

Определени са местата за избирателните списъци и отговорниците за СИК


       ОБЩИНА АЙТОС

       ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ

       ЗАПОВЕД

       РД-08- 507

       гр. Айтос,12.07.2007 г.

      На основание чл. 16 от Закона за местни избори и решение № 19 на Централната комисия за местни избори

      ЗАПОВЯДВАМ:

      І. ОПРЕДЕЛЯМ местата за обявяване на избирателните списъци на 17 септември 2007 г. и служителите от общинска администрация за отговорници по избирателни секции за Местните избори на 28.10.2021 г. , както следва:

      

      № на избир. секция Местонахождение на секцията Места за обявяване на избирателните списъци Отговорник за избирателната секция

      За гр.Айтос

      001 ОУ"Л.Каравелов" Автогара

       Йовка Узунова

      002 ОУ"Л.Каравелов" Автогара

       Йовка Узунова

      003 ОУ"Л.Каравелов" Автогара

       Виолета Костова

      004 Клуб на пенсионера-"Станционна "№44 Клуб на пенсионера-"Станционна "№44 Здравка Георгиева

      005 СОУ “Н.Й.Вапцаров” СОУ “Н.Й.Вапцаров”

       Пепа Георгиева

      006 СОУ"Н.Й.Вапцаров" СОУ"Н.Й.Вапцаров"

       Пепа Георгиева

      007 ЦДГ “Радост” Клуб на пенсионера-"Станционна "№44 Здравка Георгиева

      008 ЦДГ "Радост" Клуб на пенсионера-"Станционна "№44 Райна Андонова

      009 Клуб на ул."Паркова" № 52 Клуб на ул."Паркова" № 52 Живка Георгиева

      010 СОУ"Христо Ботев" СБА

       Йовка Петрова

      011 СОУ"Христо Ботев" СБА

       Йовка Петрова

      012 СОУ"Христо Ботев" СБА

       Йовка Петрова

      013 Ритуална зала на Община

       Бивш ЦУИГ Живка Георгиева

      014 Бивш Център за услуги и инфор. На гражданите Заседателна зала до ЦУИГ Димитринка Димитрова

      015 Заседателна зала при ЦУИГ Заседателна зала до ЦУИГ Димитринка Димитрова

      016 Ул."Васил Левски" № 3 ОЦСЗУ

       Райна Андонова

      017 ОУ"Д-р Петър Берон" Магазин-железария ул.”Богориди” Маргарита Димитрова

      018 ОУ"Св.св.Кирил и Методий" Детска ясла на ул.”Ген.Гурко” Виолета Костова

      019 ОУ"Св.св.Кирил и Методий" Детска ясла на ул.”Ген.Гурко” Димитринка Димитрова

      020 ОУ"Атанас Манчев" Детска ясла на ул.”Ген.Гурко” Димитринка Димитрова

      021 ОУ"Атанас Манчев" Детска ясла на ул.”Ген.Гурко” Ганка Генчева

      022 ОУ"Д-р Петър Берон" Магазин-железария ул.”Богориди” Маргарита Димитрова

      023 СОУ “Христо Ботев” Център по трудово обучение

      СОУ “Хр. Ботев” Ганка Генчева

      024 СОУ “Христо Ботев” Център по трудово обучение

      СОУ “Хр. Ботев” Ганка Генчева

      025 ЦДГ "Калина Малина" ОЦСЗУ

       Виолета Костова

      026 ОУ “Атанас Манчев” Детска ясла на ул.”Ген.Гурко” Виолета Костова

      027 СОУ"Н.Й.Вапцаров" СОУ"Н.Й.Вапцаров"

       Дора Стоянова

      028 СОУ"Н.Й.Вапцаров" СОУ"Н.Й.Вапцаров"

       Дора Стоянова

      029 ЦДГ “Калина Малина” ОЦСЗУ

       Виолета Костова

      030 Общинска болница Общинска болница

       Ганка Генчева

      ЗА СЕЛАТА

      

      031 Клуба на кметството, с. Лясково Клуба на кметството, с. Лясково Динка Байкова

      032 Клуба на кметството, с. Зетево Клуба на кметството, с. Зетево Ибрям Ахмед

      033 Младежки клуб, с. М.Поляна Младежки клуб, с. М.Поляна Смаил Сюлейман

      034 Кметството, с. Караново - Мария Петкова

      035 Кметството – ритуална зала, с. Съдиево Кметството – ритуална зала, с. Съдиево Киро Димов

      

      036

      ОУ"Христо Ботев", с. Мъглен

      ОУ"Христо Ботев", с. Мъглен

      Седрие Мехмед

      037 Кметството - ритуална зала, с. Дрянковец

       Шабан Хълмиев

      038 ОУ"Отец Паисий", с. Пещерско ОУ"Отец Паисий", с. Пещерско Юнзиле Халил

      039 НУ"Васил Левски", с. Ч.могила НУ"Васил Левски", с. Ч.могила Юсеин Юсеин

      040 Читалище "Пробуда", с.Пирне Читалище "Пробуда", с.Пирне Видка Георгиева

      041 ОУ "Кирил и Методий",с. Карагеоргиево Ритуална зала –кметството,с. Карагеоргиево Радомирка Иванова

      042 Младежки клуб, с. Поляново Младежки клуб, с. Поляново Яшар Мурад

      043 ОУ"Св.св.Кирил и Методий", с.Чукарка ОУ"Св.св.Кирил и Методий", с.Чукарка Ирина Чолакова

      044 ОУ"Ц.Церковски", с.Черноград ОУ"Ц.Церковски", с.Черноград Теменужка Игнатова

      045 Кметството - клуба, с. Раклиново Кметството - клуба, с. Раклиново Байрям Муталиб

      046 ОУ"Светлина", с. Тополица ОУ"Светлина", с. Тополица Емилия Байкова

      047 Дом за стари хора Дом за стари хора

       Димитринка Димитрова

      048 ОУ "Кирил и Методий",с. Карагеоргиево Кметството с.Карагеоргиево Радомирка Иванова

      

      

       ІІ.Отговорниците по избирателни секции са длъжни в 3-дневен срок след провеждане на изборите да приберат списъците.

      Със заповедта да се запознаят упоменатите служители и директорите на дирекции за сведение и изпълнение.

      Контролът по изпълнението на заповедта възлагам на секретаря на Общината – Радка Недкова.

      

      

      

      

       К М Е Т: /п/ ЕВГЕНИ ВРАБЧЕВ

      

      

      
  


Вашия коментар
Вашия коментар
 
Няма коментари към тази новина
 
•  ОБЩИНА АЙТОС - ВСИЧКИ ПРАВА ЗАПАЗЕНИ!