:: Карта на сайта 
 
      АЙТОС - ДРЕВЕН И МЛАД Не на корупцията !    
       Актуално                                         Видяна 341 пъти  

Айтос с Консултативен съвет по въпросите на туризма


      Общинският съвет утвърди състава на новосформирания Консултативен съвет по въпросите на туризма в община Айтос и Правилника за организацията на работата му.

      Съветът се създава във връзка с необходимостта от изработването на Програма за развитие на туризма в общината. Програмата ще има за цел да развие местните туристически ресурси и туристическата политика на Общината като цяло и ще включва разработки като бюджетни инвестиции, възможности за кандидатстване по структурните фондове на ЕС и др.

      Председател на Консултативният съвет е кметът на Общината, а Секретарят се избира от КСТ по предложение на кмета. Членове на съвета са равен брой представители на общинската администрация /директорите на дирекции и управители на общински фирми/ и представители на туристически сдружения, НПО-та, читалища, занаятчии и др., имащи отношение към развитието на туризма., както и сдружения на местния бизнес, бизнесцентър, бизнесинкубатор и т.н.

      В състава на айтоския Консултативен съвет по въпросите на туризма съветниците избраха 15 души. Председател е кметът Евгени Врабчев, а членовете Мариана Димитрова – Зам. кмет на Община Айтос, Станка Господинова – Директор на Дирекция „ФСДУС, Иван биделев – Директор на Дирекция „ТСУС”, Руси Киряков – Директор на Дирекция „ОбСИР”, Соня Шестакова – Директор на Дирекция „ОКВСТ”, д-р Мехмед Хаджимехмед – Председател на ПК по здравеопазване, социални дейности, спорт, отдих и туризъм към ОбС – Айтос, Петранка Друмева – управител на „Генгер” ЕООД, Атанас Михов – Председател на ТД „Чудни скали” – Айтос, Цветелина Драгиева – Секретар на Читалище „В. Левски”, Петър Панчев – кваевед и общественик, Даниел Орлов – Председател на ТИБК – Айтос, Стоян Мангъров – Изпълнителен директор на АБЦ/БИ, Мийрем Дервиш – Председател на ПК по финанси и бюджет към ОбС – Айтос, Ремзи Мехмед – общински съветник.

      
  


Вашия коментар
Вашия коментар
 
РЕАЛИС
87.120.146.152
20.09.2021 21:29
Глй как улесняват следващия Кмет на
Айтос от раз да се отърве от тези живи
боклуци от които Айтос се задушава
Гражданин
84.54.179.173
20.09.2021 12:40
Шаро ти се връщай, търсиш
си белята, само хора
ходят горе в планината.
 
•  ОБЩИНА АЙТОС - ВСИЧКИ ПРАВА ЗАПАЗЕНИ!