:: Карта на сайта 
 
      АЙТОС - ДРЕВЕН И МЛАД Не на корупцията !    
       Актуално                                         Видяна 624 пъти  

СОУ "Вапцаров" празнува четвъртвековен юбилей


      Летопис

      Историята на СОУ „Никола Вапцаров” – години и факти

      

      1983-1984 год . Годината на откриване на ЕСПУ “Н. Й. Вапцаров” , директор Станчо Димитров. Непълен цикъл на обучение, УПК по електроника и УПК по машиностроене.

      

       1984-1985 год. 1165 ученици, ПДГ – 1група, 25 деца. Училището се утвърждава като най-желаното средно училище в града. Поставя се начало на столово хранене на учениците.

      

      1985-1986 год. 1304 ученици, ПДГ- 24 деца. Педагогическият колектив наброява 61 души от които 8 учители са носители на ІІ-ри клас – квалификация.

      

      1986-1987 год. 1322 ученици, директор Тодор Данов. УПК по машиностроене става с двегодишен курс на обучение. Сериозни постижения по посока на обогатяването на материалната база на училището.

      

      1987-1988 год. 1371 ученици, директор Сотирка Желева. Училищният клуб на ТНТМ завоюва призови места на общински и областни изложби. Сформиран е мажоретен състав.

      

      1988-1989 год. 1400 ученици, обучавани от 82 преподаватели. На фестивала на мажоретните състави в Казанлък по време на Празника на розата училищният състав завоюва ІІІ-то място.

      

      1989- 1990год. Учениците са 1198. Общообразователната подготовка се осъществява на високо равнище, но нуждата от материали за провеждане на учебната практика по специалностите в УПК е реална. С огромните усилия на учителите специалисти учебната година е успешно приключена.

      

      1990-1991 год. Обучават се 1288 ученици. Премахва се формата на обучение в УПК, като се запазва само втората степен на паралелката по електроника. Учениците имат право сами да избират част от задължителните си предмети в ХІ клас.

      

      1991-1992 год. 1165 ученици. От м. февруари 1992 год. Директор е Румяна Райкова . Специалностите електроника и машиностроене продължават да се изучават в училището като ЗИП в ХІ клас.

      

      1992-1993 год. В училището учат 1097 ученици между които ученици от селата Съдиево и Малка поляна. Осигурено е столово хранене на пътуващите деца. Въвежда се ЗИП в ІХ клас. Учениците от 5-ти клас изучават английски език.

      

      1993-1994 год. 971 ученици,организирани в 42 паралелки. ІV клас преминава към началния етап на средното образование. Продължава обучението по специалностите електроника и машиностроене. След проведен конкурс за директор е назначена Стойка Балабосова.

      

      1994-1995 год. Обучават се 937 ученици. Открита е школа по математика с ръководител Пенка Кесарджиева ( учител в ПМГ гр. Бургас). Сформиран е Дирекционен съвет. На нова основа се поставя работата с проблемните ученици.

      

      1995-1996 год. 917 ученици, организирани в 40 паралелки. Силна година за младите математици в училището. Децата от школата по математика завоюват 5-то място на националното математическо състезание в «Хитър Петър» в Габрово, 2-ро на регионалното състезание в Бургас. Първите си сериозни успехи извоюва и школата по изобразително изкуство в училището.

      

      1996-1997 год. Броят на учениците е 907. За 1-ви път е открита длъжността педагогически съветник – назначена е Христина Димитрова. Художниците от школата с ръководител Мария Тенева получават награди на задочния конкурс в гр. Швед ( Баварска област ). Сформиран е състав за народни танци с ръководител Панайо Дамянов.

      

      1997-1998 год. Към училището се присъединяват учениците от закритото начално училище «Христо Ботев» с. Малка поляна. Ученици от училището завоюват награди на регионалната конференция по философия. Росица Атанасова е класирана на 17 място на националната олимпиада по философия. На 23 април 1998 год. се роди ВГ “Усмивка” с ръководител Таня Бижева, кръстница е поетесата Павлина Стаменова от гр. Разград. Ученици от училището завоюваха 1-во място на регионално състезания по екология в гр. Бургас

      

      1998-1999 год. Чества се 15 годишния юбилей на училището. Открита е първата профилирана паралелка в училище по Културология с класен ръководител Ани Желязкова. Гостува поетът Валери Петров. Вокална група “Усмивка” записва първата си касета в НДК гр. София . Съсдаден бе Хор на момчетата с ръководител Галина Русева.При участието си на европейско математическо състезание “Кенгуру” в гр. Ст.Загора – 80% от учениците получават над 80 точки. На 21 юни паралелката по културология представя на айтоска и бургаска сцена театралната постановка “Криворазбраната цивилизация” по Добри Войников. Специализираната паралелка по изобразително изкуство закри учебната година с пленер в гр. Трявна.

      

      1999-2000 год. Разкрит е нов профил «Науки за земята». Обучението започва от ІХ клас и продължава 3 години. Задълбочената учебна дейност е съчетана с разнообразни извънкласни занимания. ВГ «Усмивка» изнася концерт в Банско по случай честването на 90 год. от раждането на Н. Й. Вапцаров – патрон на училището.

      

      2000-2001 год. Извънурочната образователна и възпитателна дейност минава под знака на превенция на зависимостите- наркотици, тютюн, алкохол. Организирани са съвместни мероприятия с РПУ. Към проблемите с насилието и зависимостите са приобщени и родителите чрез поредища от тематични родителски срещи.

      

      2001-2002 год. Профилираното обучение се утвърждава като специфично за образователната физиономия на училището. Продължава обучението по профил Културология. Учебната програма се допълва с богата извънкласна и извънурочна дейност. Участие на учениците от Х б клас с кл. р-л Д.Милева на националната научно-практическа конференция “Европейски измерения на българската литература”. ВГ «Усмивка» участва на музикалния фестивал на руската песен в гр. София . Училищния отбор по футбол печели първо място на общинския турнир.

      

      2002-2003 год. Годината минава в подготовка за 20-годишния юбилей на училището. Приета е едногодишна програма и график на дейностите. Образователният процес е ориентиран към все по-пълноценно използване на компютърните технологии в обучението на учениците. Урежда се компютърен кабинет с компютри, дарение от фондация «Миньо Балкански». Педагогическият колектив осъществява екскурзия поклонение и полага венци пред паметника на Вапцаров в Банско.

      

      2003-2004 год. Училището празнува 20- годишен юбилей. Учебната година е открита с водосвет. Тържествата преминават под мотото: «Двадесет години- двадесет стъпки напред и нагоре». Всички постижения в учебната и извънкласна дейност са посветени на юбилея. Провежда се юбилеен педагогически съвет. Издаден е юбилеен вестник. На 4.ХІІ. е изнесен тържествен концерт.

      

      2004–2005 год. В училището се обучават 617 ученици , организирани в 25 паралелки. За изпълняващ длъжността директор е назначена Ани Желязкова. Като основна стратегическа цел училищният колектив приема ПЪЛНА ПРОМЯНА на мисията, визията и образователния проект, който залага училището. Разработва се програма за действие. В изпълнение на тази програма:

      - на 18.05.2021 г. е открит втори компютърен кабинет с 10 компютъра и сървър

      - утвърден от министъра на образование е нов учебен профил “Технологичен – Информационни технологии” с прием след VІІІ кл.

      - направен е голям ремонт на училищната сграда и са реализирани енергоспестяващи мероприятия.

      Учебните постижения на учениците и техните учители се свеждат до няколко класации на окръжни олимпиади по биология, география и литература. В извънкласните дейности постижения се отбелязаха:

      - отряд “Млад огнеборец” – класиран на републиканско състезание на младежките противопожарни отряди в «Албена»

      - танцовият ансамбъл “Славейче” печели награди от конкурси

      - ВГ “Усмивка” печели награди от музикални конкурси и фестивали

      - тенис, футбол, волейбол – награди от общински състезания

      

      2005-2006 год. Стартира първата профилирана паралелка по Информационни технологии». Училището печели проект от фондация “Партьори България”- “Аз и ти –да се преоткрием”- разработен от Училищното настоятелство при СОУ «Н.Й.Вапцаров». Дейностите по проекта са: езикова школа ”Сладкодумче” за деца билингви, клуб “Дебати“ за учениците от гимназиалната образователна степен, изработване на софтуерен продукт за компютърно състезание и провеждане на състезание по различни учебни дисциплини. Учителите от начален курс съставят и отпечатват работна тетрадка помагало за деца билингви.

      Най-високото постижение на ученик в образователната дейност е спечеленото от Валентин Маринов 1-во място в областния кръг на олимпиадата по химия .

      В областта на спорта:

      - МПО “Орел-160” завоюва 3-то място в щафетата и отборно 7-мо място на Републиканските състезания «Млад огнеборец»;

      - Славчо Мариянов – 6 клас печели 3-то място и бронзов медал на световното първенство по спортна акробатика в състава на четворка мъже.

      Създаден е училищен химн по текст на Соня Стефанова и музика на Таня Бижева.

      

      2006-2007 год. В училище се обучават 535 ученици, организирани в 24 паралелки. Продължават целенасочените действия на колектива по изграждането на новия облик на училището. Набира скорост паралелката по информационни технологии. Активизира се дейността на МО в училището и квалификационната дейност на всички равнища. Затвърждават се традиционните постижения на Вапцаровци на ученическите олимпиади по химия, български език и литература, биология.

      Разработени са 5 проекта, от които са спечелени 2 – “РадиоВезни” и “Спорт в училище” от националните програми на МОН. Като резултат от тях заработва училищното радио «Везни» и са асфалтирани 2 волейболни игрища.

      Художниците на М.Тенева продължават да печелят национални и международни награди . Награди за спортистите ( волейбол и лека атлетика) и младите огнеборци.

      Интересна инициатива във връзка с превръщането на училището в желана територия е проведеното “караоке-парти”.

      

      2007-2008 год. Годината е ключова за училището. Осъществени са две съдбоносни промени:

      - От 01.04.2008г. училището преминава на нова система за финансово управление – делегиран бюджет; определен е бюджет от 575 217 лв.

      - Училището е определено като приемащо на две закрити училища в общината – ОУ «Л.Каравелов» гр.Айтос и ОУ «Отец Паисий» с.Пещерско. Решението на Общинския съвет и становището на Регионалния инспекторат са озаконени от заповед на Министъра на образованието и науката от 18.07.2008г.

      Направена е съществена стъпка към изграждане модерния облик на училището и новата му образователна програма. Утвърден е нов държавен план прием, който включва:

      - ЗА ПЪРВИ ПЪТ В ИСТОРИЯТА НА АЙТОС прием след VІІ клас – профил «Информационни технологии със засилено изучаване на английски език»;

      - прием след VІІІ клас – профил «Технологичен – Информационни технологии»;

      - прием след VІІІ клас – профил «Технологичен – Туризъм».

      Успешно са организирани и проведени първите Държавни зрелостни изпити , на които са получени две пълни отлични оценки по математика и само една слаба оценка по втория матуритетен предмет.

      Училището става средищно за учениците от 6 села: Малка поляна, Съдиево, Лясково, Зетево, Дрянковец и Пещерско.

      Училището започва работа по дългосрочен вътрешен проект «Везни», обхнващащ в 5 направления цялостната образователна и възпитателна дейност. Една от иновативните инициативи е «Голямото Великденско надиграване», превърнало се в грандиозен празник.

      Училището се готви да посрещне четвъртвековния си юбилей. Фасадата на училището е обновена, изградена е композицията «Море, Слънце, Космос». Започва изграждането на паметник на патрона, който ще бъде открит в навечерието на юбилея.

      Проведен е конкурс за лого и е утвърдено логото на училището и неговият девиз: «Ние растем в училището – то расте чрез нас». Направен е студиен запис на училищния химн. Приета е Система на училищните символи и ритуали.

      За постигнати високи успехи в цялостната дейност на училището директорът е награден от РИО Бургас с грамота «Най-добър директор мениджър»

      
  


Вашия коментар
Вашия коментар
 
Светла Д.
95.42.226.186
29.11.2021 09:50
СОУ "Никола Вапцаров" е моето училище.
То ми е дало всичко, за да успея в
живота. Благодаря на моите учители! На
всички ученици и учители честит юбилей и
нови, още по-големи успехи!
гражданка
91.139.164.160
28.11.2021 12:14
В началото хронологията е добра,
учениците са над 1000 но защо не пише
нищо за годините когато са 500 ученика
преди да глътне децата на закритите!
Успех дано стигнете началото явно тогава
са работили по-добре!
неутрален
95.42.231.152
25.11.2021 06:41
Родител (от 21.11.),непозната (от 22.11)
и реплика (от 24.11.) са от едно и също
лице. Личи по ай-пи-то. Смешно е да се
прави това. Като имаш нещо да
казваш-кажи го открито и наведнъж. Моето
мнение е, че НИТО ЕДНО УЧИЛИЩЕ НЕ
ЗАСЛУЖАВА ДА БЪДЕ ХУЛЕНО. Трябва да
помагаме на училищата, а не да ги
плескаме. Пък те трябва ДА СЕ КОНКУРИРАТ
ЦИВИЛИЗОВАНО, А НЕ ДА ВРАЖДУВАТ. УСПЕХ
НА ВСИЧКИ УЧИЛИЩА В РОДНИЯ МИ ГРАД.
Малка ученичка
91.139.164.23
24.11.2021 22:27
ВАП-ЦА-РОВ ВАП-ЦА-РОВ ВАП-ЦА-РОВ
ВАП-ЦА-РОВ ВАП-ЦА-РОВ ВАП-ЦА-РОВ
ВАП-ЦА-РОВ ВАП-ЦА-РОВ ВАП-ЦА-РОВ
ВАП-ЦА-РОВ ВАП-ЦА-РОВ ВАП-ЦА-РОВ
ВАП-ЦА-РОВ ВАП-ЦА-РОВ ВАП-ЦА-РОВ
ВАП-ЦА-РОВ ВАП-ЦА-РОВ ВАП-ЦА-РОВ
ВАП-ЦА-РОВ ВАП-ЦА-РОВ ВАП-ЦА-РОВ
ВАП-ЦА-РОВ ВАП-ЦА-РОВ ВАП-ЦА-РОВ
ВАП-ЦА-РОВ ВАП-ЦА-РОВ ВАП-ЦА-РОВ
ВАП-ЦА-РОВ ВАП-ЦА-РОВ ВАП-ЦА-РОВ
ВАП-ЦА-РОВ ВАП-ЦА-РОВ ВАП-ЦА-РОВ
ВАП-ЦА-РОВ ВАП-ЦА-РОВ ВАП-ЦА-РОВ
ВАП-ЦА-РОВ ВАП-ЦА-РОВ
Ученик
91.139.164.23
24.11.2021 22:25
СОУ"Христо Ботев"не превъзхожда по нищо
училище СОУ"Н.Й.Вапцаров"
ВАПЦАРОВЦИ ЗАВИНАГИ ВАПЦАРОВЦИ НАПРЕД!!!
реплика
91.139.164.20
23.11.2021 15:49
Този коментар много прилича на извадка
от "Наръчник на активиста"-добре познат
от тревожната ни младост!
Омръзна ми от литераторски клишета!
учител
91.139.164.9
22.11.2021 23:08
Ако всички родители бяха компетентни
колкото Вас, учителите щяха да бъдат
високо оценени,а образованието да
процъфтява.СОУ "Вапцаров" върви по своя
път устремено, пише собствената си
история и няма нужда да повтаря нечия
чужда история.За младостта няма
граници.Успех на колегите от СОУ
"Хр.Ботев".С опита на "старите" и
дръзновението на "младите" да издигнем
образованието в Айтос на по-големи
висоти.
родител
78.108.242.30
22.11.2021 20:02
Как ще си обясните факта, че
най-кадърните учители от моето
ученическо време вече не са учители в
това училище? Не говоря за
пенсионираните. А за онези, които не
понесоха потискащата атмосфера и
непризнаването им от разни празнословци,
които не помагат много за авторитета на
професията.Нужна е промяна в това
отношение, но не на думи.
непозната
91.139.164.20
22.11.2021 18:37
Със сигурност-НЕ.Това го знае всяко
хлапе!
гражданин
213.226.53.254
22.11.2021 08:39
ДАНО...И ДАЛИ?!
МИСЛИТЕ ЛИ,ЧЕ СОУ "ХР.БОТЕВ"МОЖЕ ДА БЪДЕ
ДОСТИГНАТО?
Родител
91.139.164.20
21.11.2021 21:00
Пожелавам на учителите и възпитаниците"
много здраве и дано СОУ"Н.Й.Вапцаров"
издържи изпитанията на времето и успее
да достигне възрастта на СОУ"Хр.Ботев"!
Успех на всички!
учител
91.139.164.9
19.11.2021 22:46
Както бихме могли да коментираме един
неоспорим факт,че от 22 днес училищата
са само 8.Нарича се демографски срив.
родител
91.139.164.160
18.11.2021 13:39
Как ще коментирате факта,че от училище с
над 1000 ученика в момента в училището
се обучават около 600?!
 
•  ОБЩИНА АЙТОС - ВСИЧКИ ПРАВА ЗАПАЗЕНИ!