:: Карта на сайта 
 
      АЙТОС - ДРЕВЕН И МЛАД Не на корупцията !    
       Актуално                                         Видяна 99 пъти  

Не замърсявайте отново почистените общински територии!


      Един от основните приоритети , заложени в плана за действие на Програмата за управление на отпадъците на Община Айтос е поетапното ликвидиране на нерегламентираните сметища върху общински територии , които се създават от недобросъвестни граждани , позволяващи си да изхвърлят там твърди отпадъци.

       И тази пролет през м. март и април Община Айтос предприе комплексни действия за почистване на замърсените територии във и извън регулационните граници на гр.Айтос и останалите населени места на общината. Тонове отпадъци бяха изринати, натоварени и извозени до общинското депо, а почистените терени запръстени.

       Почистването на набелязаните за ликвидиране нерегламентирани сметища приключи на 20 април. За съжаление , на много от почистените общински терени се появяват нови замърсявания с отпадъци . Някои от недобросъвестните граждани на общината си позволяват да изхвърлят отпадъци от домакинствата си още преди машините и камионите да са напуснали обекта, даже с риск да предизвикат неприятен инцидент. Не се съобразяват и с предписанията на общинските служители , отговорни за дейностите по отпадъците и обществения ред да спрат със замърсяванията.

       Имайки предвид , продължаващите нарушения уведомяваме всички граждани на Община Айтос , че съгласно чл.21 от Наредба № 3 на Общински съвет Айтос „За опазване на обществения ред” изхвърлянето на отпадъци извън предназначените за целта съдове е ЗАБРАНЕНО !

      Контролните органи към Общинска администрация Айтос ще продължат с проверките и ще бъдат безкомпромисни. Всеки нарушител позволил си за изхвърля смет, сгурия, пръст, тор, строителни и други отпадъци в незастроени общински територии във и извън населените места ще бъде санкциониран с глоба от 500 лева .

      

      

      

      

      
  


Вашия коментар
Вашия коментар
 
нина
84.54.179.194
01.05.2022 14:42
на кой телефон отговаря общинската
полиция .
 
•  ОБЩИНА АЙТОС - ВСИЧКИ ПРАВА ЗАПАЗЕНИ!