Проект за изменение и допълнение на наредби на Община Айтос 04.10.2021 г.