Обществена поръчка с предмет : „Зимно поддържане и снегопочистване на общинската пътна мрежа и участъците от републиканската пътна мрежа в гр.Айтос през 2013г.”
Обществена поръчка с предмет : „Зимно поддържане и снегопочистване на общинската пътна мрежа и участъците от републиканската пътна мрежа в гр.Айтос през 2013г.”
Изтегли файл