Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба №1/26.02.03