Новини
Всички страници с новини
   1,   

ЕДИН ОТ НАЙ-ДИСКУТИРАНИТЕ ВЪПРОСИ НА ЗАСЕДАНИЕТО НА ОБЩИНСКИЯ СЪВЕТ В АЙТОС НА 23 НОЕМВРИ 2012 ГОДИНА БЕШЕ РАЗМЕРЪТ НА ТАКСАТА ЗА БИТОВИ ОТПАДЪЦИ ПРЕЗ 2013 Г. ПРЕДЛОЖЕНИЯТА ЗА РАЗМЕРА И ВАРИРАХА ОТ 75%, ПРЕЗ 50%, 20-30% РЪСТ, ДО НАМАЛЯВАНЕ НА СЕГА СЪЩЕСТВУВАЩИТЕ СТОЙНОСТИ.
ЗА СЕГА ВЪПРОСЪТ НЯМА РЕШЕНИЕ - РАЗМЕРЪТ НА ТАКСАТА ЩЕ СЕ ОБСЪЖДА И ГЛАСУВА ПРЕЗ М. ДЕКЕМВРИ Т.Г.

[Целият текст на новината]

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - А Й Т О С
            
С   Ъ   О   Б   Щ   Е   Н   И   Е

На  основание  чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.31, ал.2, т.1 от Правилника за организацията и дейността на Общинския съвет и взаимодействието му с Общинската администрация на Община Айтос  свиквам   ЧЕТИРИНАДЕСЕТОТО ЗАСЕДАНИЕ  на  ОбС – Айтос   на   23.11.2021 г. от 09.30 ч.  в  заседателната  зала  на  Община  Айтос   при  следния  проект  за 
Д  Н  Е  В  Е  Н        Р  Е  Д :


[Целият текст на новината]

   1,