СЪОБЩЕНИЕ
  Община Айтос уведомява всички заинтересовани участници, че отварянето на ценовите предложения в провежданата процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Периодични доставки на хранителни продукти за нуждите на ОЦСЗУ-гр.Айтос по обособени позиции, както следва: Позиция № 1”Хляб и хлебни изделия”; Позиция № 2 „Мляко и млечни продукти”; Позиция № 3 „Месо и месни продукти”; Позиция № 4 „Замразена риба”; Позиция № 5 „Консерви”; Позиция № 6 „Зеленчуци”; Позиция № 7 „Замразени зеленчуци”; Позиция № 8 „Плодове”; Позиция № 9 „Различни хранителни продукти”, ще се извърши на 03.12.2012г. (понеделник) от 10:30 часа в малката заседателна зала на община Айтос, ул.”Цар Освободител” № 3.
 28.11.2012 г.