:: Карта на сайта 
 
      АЙТОС - ДРЕВЕН И МЛАД Не на корупцията !    
       Актуално                                         Видяна 135 пъти  

Какво трябва да знаете за „Аетос Търговия” ЕООД?


Какво трябва да знаете за „Аетос Търговия” ЕООД?
      „Аетос – търговия” ЕООД е собственик на терен от 310 кв.м., представляващи УПИ III в кв.154 по плана на гр.Айтос на основание заповед № РД-09-05/03.01.2003 год. на Кмета на община Айтос. Върху парцела е изграден магазин за хранителни стоки със застроена площ 154 кв.м. / ул. “В.Априлов”№7/.

      Останалите три магазина са построени върху земя – общинска собственост с отстъпено право на строеж.

      

      Сгради, собственост на дружеството :

      1.Магазин за железария, бои и химикали, ул.”Богориди”№6, гр.Айтос

      Застроена площ 275,25 кв.м. и отстъпено право на строеж.

      Вид на конструкцията – масивна монолитна.

      2.Магазин за хранителни стоки №41 в кв. “Ченгелиеви”, ул.”В.Априлов”№7, гр. Айтос

      Представлява едноетажна сграда с носеща метална конструкция, павилионен тип. Застроена площ 154 кв.м., право на собственост върху терен от 310 кв.м. Вид на конструкцията – метална.

      3.Магазин за хранителни стоки на ул. “Г.Кондолов”33, гр.Айтос

      Представлява част от масивна, едноетажна, монолитна, стоманобетонова сграда с тухлени стени и плосък покрив с хидроизолация. Застроена площ 118 кв.м.

      Вид на конструкцията – масивна, монолитна.

      4.Магазин - за хранителни стоки № 42, ул. “Паркова”36, гр. Айтос

      Представлява масивна, едноетажна, монолитна сграда с носеща стоманобетонова конструкция, с покрив покрит с керемиди. Застроена площ на имота 81 кв.м..

      Вид на конструкцията – масивна, монолитна.

      

      Задълженията на дружеството към 31.03.2007г. възлизат на 122 009,43лв.

      

      Силни страни, които правят дружеството атрактивно за приватизация

      - Предприятието разполага с не-голяма, но добра материална база.

      - Добро местоположение на търговската мрежа.

      - Персоналът е с добра професионална подготовка.

      - Характерът на дейността му не оказва вредно влияние върху околната среда.

      
  


Вашия коментар
Вашия коментар
 
Няма коментари към тази новина
 
•  ОБЩИНА АЙТОС - ВСИЧКИ ПРАВА ЗАПАЗЕНИ!