СПОМОЩЕСТВОВАТЕЛИ НА ПРАЗНИЧНИЯ ДИМИТРОВДЕН!
05.10.2021
Община Айтос и НЧ „Васил Левски 1869” готвят празничната програма за 26 октомври, Димитровден 2012 и празничен афиш за седмицата, която предхожда Деня на Айтос. В тази връзка, с родолюбив жест в подготовката на Празника вече се включиха първите айтоски спомоществователи. Благодарим на:
• ЗКПУ „Сила” – с. Пирне
• „Медицински център І” ЕООД - Айтос
• „Деметра” ООД – Айтос
• ЗК „Житен клас”
• СД „Братя Чаушеви 46”
• Кредитна кооперация „Аетос” – Айтос
• Георги Петров Янев – Управител на „Аркус   
   сигурност” ООД
• ВЕБЕР СГХ ООД
• „Айтос – Автотранспорт” ЕООД
• „НИКС” ЕООД – Николай Колев
• РОАД СТАР – Костадин Атанасов
• ЗКПУ с. Чукарка – Иван Панайотов
• Демир Гочев
• Кметство с. Караново