СПОМОЩЕСТВОВАТЕЛИ НА ПРАЗНИЧНИЯ ДИМИТРОВДЕН 2012!
08.10.2021
• ЗКПУ „Сила” – с. Пирне – Райко Иванов
• „Медицински център І” ЕООД – Айтос – д-р Станка Илиева
• „Деметра” ООД – Айтос – Румяна Андонова
• ЗК „Житен клас”с. Малка поляна – Петър Томов
• СД „Братя Чаушеви 46 и сие” – с. Черна могила
• Кредитна кооперация „Аетос” – Айтос  - Дянко Дянков
• Георги Петров Янев – Управител на „Аркус сигурност” ООД
• ВЕБЕР СГХ ООД
• „Айтос – Автотранспорт” ЕООД – Койчо Пенчев
• „НИКС” ЕООД – Николай Колев
• РОАД СТАР – Костадин Атанасов
• ЗКПУ с. Чукарка – Иван Панайотов
• Демир Гочев
• Кметство с. Караново – Надя Димитрова
• БЕМИ 2008 ЕООД Серафин Боянов - с.Ябълчево
• Сдрежение „Ловно-рибарско дружество СОКОЛ” – Айтос