"НАРОДЕН ПРИЯТЕЛ" ПРЕЗ 2013 Г. ЩЕ ИЗЛИЗА КАТО НЕРАЗДЕЛНА ЧАСТ ОТ В. "ЧЕРНОМОРСКИ ФАР"
28.12.2021
Търсете НАРОДЕН ПРИЯТЕЛ" във вестник ЧЕРНОМОРСКИ ФАР!
След дългогодишни неуспешни опити, сега двата най-стари вестника в региона са вече едно цяло!
Община Айтос и ръководството на ЧЕРНОМОРСКИ ФАР оценяват като успех подписания между двете страни договор за съвместно издаване.