Искате ли да знаете повече за община Айтос?

Община Айтос обхваща южните склонове на Източна Стара планина и долината на река Айтоска. Територията й е 402.866 кв. км. Има разнообразен релеф, климатът е умерено континентален и е с население 35 600 души. В състава й са включени град Айтос и 16 населени места.

През община Айтос преминават важни транспортни комуникации – железопътната линия София – Бургас, автомобилния път София – Бургас и автомобилния път от Южна България, през Айтоския проход за Шумен – Русе и Варна. 

 

АРХИТЕКТУРНО ЕТНОГРАФСКИ КОМПЛЕКС “ГЕНГЕР” - Айтос

 Едно неповторимо преживяване под чардаците на старите къщи… 

         Хотел, механа, кафене, музей, конферентна зала.

За резервации - тел.: 0558 261 58; 

администрация - тел.: 0558 261 57

 

  

ВАЖНО СЪОБЩЕНИЕ!

Отдел ”Местни данъци и такси” при община Айтос УВЕДОМЯВА жителите на общината, че поради предстоящо преместване няма да работи с граждани на 03.12.2012г. /понеделник/.

 

         От 04.12.2012г./вторник/ обслужването на гражданите ще се извършва в Центъра за услуги и информация на гражданите/ЦУИГ/ в сградата на общината.

 

 

 

 


[Целият текст на новината]

ЧАКА СЕ ПОТОМСТВО ОТ ДВОЙКАТА ЕНОТИ - МОНИКА И МИШО

И ДВАМАТА СА ОТ СОФИЙСКИЯ ЗООПАРК, НО НЕ СЕ ПОЗНАВАТ


[Целият текст на новината]
ЕДИН ОТ НАЙ-ДИСКУТИРАНИТЕ ВЪПРОСИ НА ЗАСЕДАНИЕТО НА ОБЩИНСКИЯ СЪВЕТ В АЙТОС НА 23 НОЕМВРИ 2012 ГОДИНА БЕШЕ РАЗМЕРЪТ НА ТАКСАТА ЗА БИТОВИ ОТПАДЪЦИ ПРЕЗ 2013 Г. ПРЕДЛОЖЕНИЯТА ЗА РАЗМЕРА И ВАРИРАХА ОТ 75%, ПРЕЗ 50%, 20-30% РЪСТ, ДО НАМАЛЯВАНЕ НА СЕГА СЪЩЕСТВУВАЩИТЕ СТОЙНОСТИ.
ЗА СЕГА ВЪПРОСЪТ НЯМА РЕШЕНИЕ - РАЗМЕРЪТ НА ТАКСАТА ЩЕ СЕ ОБСЪЖДА И ГЛАСУВА ПРЕЗ М. ДЕКЕМВРИ Т.Г.

[Целият текст на новината]

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - А Й Т О С
            
С   Ъ   О   Б   Щ   Е   Н   И   Е

На  основание  чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.31, ал.2, т.1 от Правилника за организацията и дейността на Общинския съвет и взаимодействието му с Общинската администрация на Община Айтос  свиквам   ЧЕТИРИНАДЕСЕТОТО ЗАСЕДАНИЕ  на  ОбС – Айтос   на   23.11.2021 г. от 09.30 ч.  в  заседателната  зала  на  Община  Айтос   при  следния  проект  за 
Д  Н  Е  В  Е  Н        Р  Е  Д :


[Целият текст на новината]