:: Карта на сайта 
 
      АЙТОС - ДРЕВЕН И МЛАД Не на корупцията !    
       Общински съветници  
/ Общински съвет / Структура / Общински съветници

Общински съветници мандат 2003-2007

Айкут Бехич Мюмюнали ДПС
Андрей Иванов Андреев КБ
Анка Божинова Апостолова КБ
Антони Тодоров Иванов НС БЗНС
Атанас Димитров Атанасов ССД
Байчо Митев Байчев РОМА
Боран Гергинов Бозаджиев ДПС
Галина Колева Маркова КБ
Георги Кънчев Михов КБ
Енвер Османов Ашчиев ДПС
Ереджеб Аптали Ахмед ДПС
Ивелин Йорданов Йорданов ЛС "НОВ ИЗБОР"
Лютви Хабибула Назив ДПС
Марина Атанасова Добрева ЛС "НОВ ИЗБОР"
Мехмед Адем Хаджимехмед ДПС
Минчо Асенов Михайлов РОМА
Мирем Хасан Дервиш ДПС
Митко Найденов Митев КБ
Осман Рамадан Чауш ДПС
Павлета Паунова Пантелеева КБ
Панайот Костов Которов КБ
Паруш Димитров Парушев КБ
Петър Георгиев Янев СДС
Ремзи Мехмед Ахмед ДПС
Румяна Иванова Иванова – Денева НДСВ
Севим Исмаил Али ДПС
Тасим Касимов Реджебов ДПС
Тодор Йорданов Манев КБ
Христо Радев Стаматов РОМА
•  ОБЩИНА АЙТОС - ВСИЧКИ ПРАВА ЗАПАЗЕНИ!