:: Карта на сайта 
 
      АЙТОС - ДРЕВЕН И МЛАД Не на корупцията !    
       Комисии  
/ Общински съвет / Структура / Комисии

Постоянни комисии към Общински съвет Айтос

ПОСТОЯННА КОМИСИЯ ПО ЗАКОННОСТ, ОБЩЕСТВЕН РЕД И ЕВРОИНТЕГРАЦИЯ

Председател Георги Кънчев Михов
Зам.председател Марина Атанасова Добрева
Членове Андрей Иванов Андреев
Румяна Иванова Иванова-Денева
Боран Гергинов Бозаджиев


ПОСТОЯННА ФИНАНСОВО - ИКОНОМИЧЕСКА КОМИСИЯ, БЮДЖЕТ И ПРЕДПРИСЪЕДИНИТЕЛНИ ФОНДОВЕ

Председател Мирем Хасан Дервиш
Зам.председател Ивелин Йорданов Йорданов
Членове Севим Исмаил Али
Митко Найденов Митев
Галина Колева Маркова


ПОСТОЯННА КОМИСИЯ ПО ТЕРИТОРИАЛНО РАЗВИТИЕ, СТРОИТЕЛСТВО, БЛАГОУСТРОЯВАНЕ, ЖИЛИЩНА ПОЛИТИКА И ЕКОЛОГИЯ

Председател Осман Рамадан Чауш
Зам.председател Петър Георгиев Янев
Членове Байчо Митев Байчев
Ереджеб Аптали Ахмед
Антони Тодоров Иванов


ПОСТОЯННА КОМИСИЯ ПО СЕЛСКОСТОПАНСКИ ДЕЙНОСТИ И АГРАРНА ПОЛИТИКА

Председател Тасим Касимов Реджебов
Зам.председател Панайот Костов Которов
Членове Тодор Йорданов Манев Ремзи Мехмед Ахмед
Христо Радев Стаматов


ПОСТОЯННА КОМИСИЯ ПО ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ, ПРИВАТИЗАЦИЯ, СЛЕДПРИВАТИЗАЦИОНЕН КОНТРОЛ И СТОПАНСКИ ДЕЙНОСТИ

Председател Антони Тодоров Иванов
Зам.председател Осман Рамадан Чауш
Членове Панайот Костов Которов
Тодор Йорданов Манев
Боран Гергинов Бозаджиев


ПОСТОЯННА КОМИСИЯ ПО ОБРАЗОВАНИЕ, КУЛТУРА, ИЗКУСТВО, ВЕРОИЗПОВЕДАНИЕ И МЛАДЕЖКИ ДЕЙНОСТИ

Председател Павлета Паунова Пантелеева
Членове Анка Божинова Апостолова
Тасим Касимов Реджебов
Минчо Асенов Михайлов
Енвер Османов Ашчиев


ПОСТОЯННА КОМИСИЯ ПО ЗДРАВЕОПАЗВАНЕ, СОЦИАЛНИ ДЕЙНОСТИ, СПОРТ, ОТДИХ И ТУРИЗЪМ

Председател Мехмед Адем Хаджимехмед
Зам.председател Атанас Димитров Атанасов
Членове Паруш Димитров Парушев
Лютви Хабибула Назив
Анка Божинова Апостолова
•  ОБЩИНА АЙТОС - ВСИЧКИ ПРАВА ЗАПАЗЕНИ!