:: Карта на сайта 
 
      АЙТОС - ДРЕВЕН И МЛАД Не на корупцията !    
       Дирекции  
/ Общинска администрация / Дирекции

СТРУКТУРНИ ДИРЕКЦИИ НА ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ АЙТОС

Общинската администрация е структурирана в обща и специализирана администрация.

Общата администрация включва :

1. Дирекция “Административно-правно и информационно обслужване“
2. Дирекция “Финансово-стопански дейности и управление на собствеността“

Специализираната администрация включва:

1. Дирекция “Териториално и селищно устройство и строителство”
2. Дирекция “Общинска собственост и икономическо развитие”
3. Дирекция ”Образование, култура, вероизповедание, спорт и туризъм”.
•  ОБЩИНА АЙТОС - ВСИЧКИ ПРАВА ЗАПАЗЕНИ!