Вход


HЧ”ВАСИЛ ЛЕВСКИ 1869” ОРГАНИЗИРА
26.03.2022


                                        РЕГЛАМЕНТ:

            Изисквания за изработване на великденски картички

1.1.       Да са изработени върху формат А4 (сгънат на 2 за картичка).
12.       Интересен дизайн.
1.3.      Духовно-нравствено послание/ по желание/
1.4.      Изработени с материали и техника по избор /пастел, акварел, темпера и други/.
1.5.      Данни за участниците да бъдат написани на гърба на всяка картичка: трите имена, години, клас, училище, GSM и телефон за контакт.

Общи условия:

• Право на участие имат всички ученици от 1 до 4 клас.
• Участниците се разделят на следните възрастови групи:
1-4 клас
• Ще се оценяват всички представени картички, включващи елементи от символите на празника.
•  Изпратените картички не се връщат.
Краен срок за подаване на картичките- 18.04.2022 г., до 17.00 часа.
Картичките, които не отговарят на условията по статута, не се допускат до журиране.
Авторите на класираните творби ще бъдат уведомени допълнително.
Награждаването на участниците в конкурса ще бъде на 23.04.2022 г.
от 11.00 ч. в Читалище”Васил Левски 1869”. Отличените творби ще бъдат експонирани в изложба с благотворителна цел. Експонатите не се връщат.

Адрес за подаване на картичките и на декоративната украса:

HЧ „Васил Левски 1869”
Айтос,ул.”Ал.Стамболийски”  № 14

За допълнителна информация:

Тел. 0558/ 2 27 23 – Цветелина Драгиева
e-mail:  chitalishte_aitos@abv.bg