Вход


Новини
Всички страници с новини
   1,   

подготвя предпразнично за айтозлии НЧ "Васил Левски 1869" - Айтос.
[Целият текст на новината]

С   Ъ   О   Б   Щ   Е   Н   И   Е

 На  основание  чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.31, ал.2, т.1 от Правилника за организацията и дейността на Общинския съвет и взаимодействието му с Общинската администрация на Община Айтос  свиквам  ДЕВЕТНАДЕСЕТОТО ЗАСЕДАНИЕ  на  ОбС – Айтос   на  25.04.2022 г. /четвъртък/ от 09.30 ч.  в  заседателната  зала  на  Община  Айтос   при  следния  проект за 

Д  Н  Е  В  Е  Н        Р  Е  Д :


[Целият текст на новината]

На 25 април 2013 година от 14,30 часа на площад "Свобода" в Айтос


[Целият текст на новината]

   1,