Вход


Новини
Всички страници с новини
   1,   

Прекратяване на процедура : „Подобряване на управлението, организацията и функционирането на общинска администрация Айтос чрез прилагане на Единната методология за функционален анализ, с оглед нейното оптимизиране.
[Целият текст на новината]

   1,