Искате ли да знаете повече за община Айтос?

Община Айтос обхваща южните склонове на Източна Стара планина и долината на река Айтоска. Територията й е 402.866 кв. км. Има разнообразен релеф, климатът е умерено континентален и е с население 35 600 души. В състава й са включени град Айтос и 16 населени места.

През община Айтос преминават важни транспортни комуникации – железопътната линия София – Бургас, автомобилния път София – Бургас и автомобилния път от Южна България, през Айтоския проход за Шумен – Русе и Варна. 

 

АРХИТЕКТУРНО ЕТНОГРАФСКИ КОМПЛЕКС “ГЕНГЕР” - Айтос

 Едно неповторимо преживяване под чардаците на старите къщи… 

         Хотел, механа, кафене, музей, конферентна зала.

За резервации - тел.: 0558 261 58; 

администрация - тел.: 0558 261 57

 

  

„С изграждането на депото в Братово, 9-те общини ще бъдат освободени изцяло от допълнителните екологични такси”

Бургас, Айтос, Камено, Карнобат, Несебър, Поморие, Руен, Средец и Сунгурларе са общините, които заедно ще строят първото регионално депо, което ще отговаря на всички европейски изисквания


[Целият текст на новината]
Обявяват конкурс за избор на здравен медиатор по проект на Европейска програма за партньорство в общността на ГлаксоСмитКлайн – Подобряване на здравния статус на ромските общности в Централна и Източна Европа - „Заедно за по-добро здраве” 
[Целият текст на новината]