СЪОБЩЕНИЕ
ОБЩИНА АЙТОС
Съобщава на заинтересованите страни и гражданите, че Информационно-разяснителната кампания в програмата на общинското Радио Айтос започва от 27 декември 2012 година и приключва в 24,00 часа на 25 януари 2013 година.
Кампанията се води на български език. В нея участват Инициативният комитет, регистриран по чл. 10, ал.1, т.5 от ЗПУГДВМС и 76-те народни представители – иницирали провеждането на националния референдум, както и Инициативните комитети, регистрирани в ЦИК като застъпници на алтернативната позиция.
Общинско Радио Айтос ще предоставя време за отразяване на информационно – разяснителната кампания на Инициативните комитети и 76-те народни представители при едни и същи условия и по цени, регламентирани с НАРЕДБА №1 ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ И АДМИНИСТРИРАНЕ НА МЕСТНИТЕ ТАКСИ И ЦЕНИ НА УСЛУГИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА АЙТОС.
Обяви и съобщения
До 2 р. – 1,00 лв без ДДС
До 10 р. /1 мин./ - 3,00 лв без ДДС
До 30 р. /от 1 до 3 мин./ - 10,00 лв без ДДС
За 5 последователни излъчвания – отстъпка от посочените цени – 5%.
Изявления
До 10 р. /1 мин./ - 5,00 лв без ДДС.
До 30 р. /1 до 3 мин./ - 10, 00 лв без ДДС.
Излъчване на готов радио клип – 5,00 лв без ДДС
Излъчване на рекламен текст – до 10 р. /1 мин./ - 5,00 лв без ДДС, до 30 р. /1 до 3 мин./ -- 15,00 лв без ДДС.
Интервюта и репортажи – до 30 р. /3 мин./ - 15,00 лв без ДДС.