С Ъ О Б ЩЕ Н И Е
 Отдел ”Местни данъци и такси” при община Айтос УВЕДОМЯВА жителите на общината, че поради годишно приключване на 27.12.2012г. ще работи с граждани от 8.30ч. до 12ч. На 28.12.2012г. няма да работи с граждани.